Ấn phẩm

2013

 1. ILO Quang Nam newsletter, January 2013

  Ngày 17 tháng 1 năm 2013

  The ILO project “Strengthening Inland Tourism Project in Quang Nam" has issued its newsletter for January 2013. The publication reviews its major activities in December 2012 and introduces upcoming events.

2012

 1. Bản tin ILO Việt Nam, thang 10-12/2012

  Ngày 18 tháng 12 năm 2012

  Bản tin thứ hai của Văn phòng ILO tại Việt Nam điểm qua thành công của Hội nghị Bộ trưởng Lao Động Á-Âu, biên bản ghi nhớ ký kết giữa ILO và Tổng cục Thống kê, cơ hội việc làm cho người khuyết tật và tăng năng suất lao động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bản tin của chúng tôi đồng thời cũng nêu bật các vấn đề về giới trong Bộ Luật Lao Động sửa đổi và một cơ chế đối thoại mới giữa lãnh đạo và công đoàn tại các doanh nghiệp do một dự án của ILO khởi xướng.

 2. December 2012 newsletter, ILO project in Quang Nam,Vietnamese

  Ngày 16 tháng 12 năm 2012

  The "Strengthening of Inland Tourism in Quang Nam" project has published its monthly newsletter for December 2012. The focus of this issue is a joint conference on promoting sustainable tourism initiatives and locally-made products in Quang Nam Province. The publication also highlights a workshop on working conditions in Quang Nam's tourism sector and other activities including training courses for local people and and the collection of information for the provincial rural tourism strategy.

 3. Newsletter, ILO in Quang Nam, November 2012

  Ngày 15 tháng 11 năm 2012

  The November 2012 newsletter of the ILO in Quang Nam covers key events, including the annual Conferencec on Responsible tourism, the FAO-ILO cooperation in to link agro-products to tourism markets, and training workshops at grassroots level. Key findings of the provincial Tourism Market Research are also presented in the newsletter.

 4. Tờ rơi dự án Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi pháp luật lao động tại Việt Nam

  Ngày 01 tháng 9 năm 2012

  Tóm tắt sơ lược thông tin dự án

 5. Newsletter, ILO in Quang Nam, June 2012

  Ngày 13 tháng 6 năm 2012

  The June 2012 e-newsletter of the ILO in Quang Nam contains news on the activities of LED and SIT Projects.

2011

 1. Quan hệ việc làm: Tài liệu hướng dẫn Khuyến nghị số 198 của Tổ chức Lao động Quốc tế

  Ngày 08 tháng 8 năm 2011

 2. Tìm hiểu về lao động trẻ em Tài liệu đào tạo, tập huấn 4 Các hoạt động và tài liệu tham khảo

  Ngày 03 tháng 8 năm 2011

  Tìm hiểu về lao động trẻ em Các hoạt động và tài liệu tham khảo Đây là quyển cuối cùng của bộ tài liệu tập huấn. Quyển này cung cấp hệ thống tài liệu tham khảo và các hoạt động được thiết kế tương ứng với các bài học trong hai Quyển 2 và 3 để sử dụng khi thực hiện các bài học đó.

 3. Tìm hiểu về lao động trẻ em Tài liệu đào tạo, tập huấn 3 Hành động để ngăn ngừa & xóa bỏ lao động trẻ em

  Ngày 03 tháng 8 năm 2011

  Tìm hiểu về lao động trẻ em Hành động để ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em Đây là quyển thứ ba trong số bốn quyển của bộ tài liệu tập huấn về lao động trẻ em. Quyển này nhằm cung cấp những kiến thức và thông tin về việc xây dựng và thực hiện những hoạt động ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em

 4. Tìm hiểu về lao động trẻ em Tài liệu đào tạo, tập huấn 2 Nhận thức về lao động trẻ em

  Ngày 03 tháng 8 năm 2011

  Tìm hiểu về lao động trẻ em Nhận thức về lao động trẻ em Đây là quyển thứ hai của bộ tài liệu tập huấn về lao động trẻ em. Mục tiêu tổng quát của quyển này là cung cấp một lượng kiến thức toàn diện về các khía cạnh lý luận, pháp lý và thực tiễn của vấn đề lao động trẻ em.

 5. Tài liệu hướng dẫn Khuyến nghị số 198 của Tổ chức Lao động Quốc tế

  Ngày 01 tháng 8 năm 2011

  Quan hệ việc làm ngày càng được quan tâm nghiên cứu, không chỉ các luật sư về lao động mà còn cả người sử dụng lao động, người lao động và đặc biệt là cơ quan tư pháp. Sự thay đổi trong thế giới việc làm đã làm thay đổi khái niệm truyền thống về quan hệ việc làm. Những thay đổi trong "quan hệ việc làm chuẩn" này đã định hình phạm vi bảo vệ và áp dụng của luật lao động và đương nhiên tác động đến cách thức thực thi luật lao động.

 6. Bộ tài liệu tập huấn giới và kinh doanh dành cho học viên (GET Ahead)

  Ngày 05 tháng 7 năm 2011

 7. Bộ tài liệu tập huấn giới và kinh doanh (GET Ahead)

  Ngày 05 tháng 7 năm 2011

  Bộ tài liệu tập huấ "Giới và kinh doanh cho phụ nữ làm kinh doanh"(GET Ahead) - được thiết kế nhằm hỗ trợ các tổ chức đối tác của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) trong việc xúc tiến phát triển doanh nghiệp cho phụ nữ nghèo đang muốn hoặc đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhỏ. Bộ tài liệu tập huấn "Giới và kinh doanh cho phụ nữ làm kinh doanh" khác với những tài liệu tập huấn kinh doanh truyền thông ở chỗ nó nhấn mạnh đến những kỹ năng kinh doanh cơ bản từ khía cạnh giới bất kể được áp dụng cho việc khởi sự hay tăng cường khả năng kinh doanh của một cá nhân, hộ gia đình hay nhóm sản xuất. Nó đáp ứng những nhu cầu thực tiễn và chiến lược của những phụ nữ có thu nhập thấp tham gia kinh doanh bằng cách giúp họ củng cố lại những kỹ năng kinh doanh cơ bản và quản lý con người có hiệu quả. Nó giúp phụ nữ phát triển những tố chất daonh nhân trong chính bản thân mình và nhận được sự hỗ trợ thông qua các nhóm, tổ chức và mạng lưới phát triển doanh nghiệp.

 8. Hướng dẫn luật lao động cho ngành may

  Ngày 30 tháng 6 năm 2011

  Better Work Việt Nam biên soạn cuốn Hướng dẫn này để giúp người chủ doanh nghiệp, công nhân viên, các khách hàng quốc tế, và các đối tác có liên quan hiểu rõ hơn các quyền và nghĩa vụ theo qui định của Luật Lao động Việt Nam. Cuốn sách tổng hợp các nguồn thông tin chính yếu về pháp luật lao động của Việt Nam thành một ấn phẩm dễ sử dụng.

 9. Báo cáo khảo sát về Đào tạo nghề và Tạo việc làm cho người Khuyết tật tại Việt Nam

  Ngày 16 tháng 6 năm 2011

  Báo cáo này cung cấp một cách nhìn tổng thể về các tổ chức của người khuyết tật, các tổ chức đại diện cho người khuyết tật và các dịch vụ đào tạo nghề, việc làm và phát triển doanh nghiệp cho người khuyết tật, đặc biệt tập trung vào các tổ chức của phụ nữ khuyết tậ và các dịch vụ dành riêng cho phụ nữ khuyết tật.

 10. Kinh nghiệm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cho phụ nữ tại Việt Nam

  Ngày 16 tháng 6 năm 2011

  Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã và đang thực hiện rất nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy Việc làm bền vững cho phụ nữ và nam giới. Nhiều hoạt động chú trọng vào việc hỗ trợ thành lập và phát triển các doanh nghiệp vi mô và doanh nghiệp nhỏ cho phụ nữ và nam giới, kết hợp với các phương pháp tiếp cận thị trường và tiếp cận dựa trên quyền. Từ năm 2009, rất nhiều hoạt động đã được thực hiện với sự hợp tác tích cực giữa dự án "Phát triển doanh nghiệp nữ và Bình đẳng giới" (WEDGE) do chính phủ Ailen tài trợ và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các tổ chức đối tác khác.

 11. ĐỂ ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

  Ngày 03 tháng 3 năm 2011

 12. Ý kiến chuyên gia về các quy định liên quan đến quan hệ lao động của Bộ luật lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi)

  Ngày 08 tháng 2 năm 2011

  Tài liệu thảo luận của Tổ chức Lao động Quốc tế.

 13. Ý kiến chuyên gia về các quy định liên quan đến quan hệ lao động của Bộ luật Lao động và Luật công đoàn (sửa đổi)

  Ngày 01 tháng 2 năm 2011

  Báo cáo này chủ yếu thảo luận về những quy định liên quan đến tổ chức công đoàn. Cụ thể là, làm thế nào để các quy định pháp luật có thể giúp công đoàn thực sự trở thành tổ chức đại diện trực tiếp cho NLĐ; trên cơ sở đó tham gia một cách thực chất và có hiệu quả trong các quá trình của QHLĐ, chủ yếu bao gồm: thương lượng tập thể; quá trình tham vấn hai bên và đối thoại xã hội ba bên; từ đó góp phần xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ.

 14. Xu hướng việc làm Việt Nam 2010

  Ngày 24 tháng 1 năm 2011

  Đây là ấn phẩm thứ 2 tiếp theo ấn phẩm thứ nhất đã xuất bản năm 2009 trong loạt các báo cáo về thị trường lao động sẽ được soạn thảo theo kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Xu hướng việc làm Việt Nam 2010 phân tích những thông tin thị trường lao động gần đây nhất để đánh giá tác động của những thách thức kinh tế khác nhau mà chúng ta đang phải đối mặt trong ba năm qua, bao gồm tác động của khủng hoảng tài chính và tình trạng suy thoái kinh tế tác động đến việc làm, điều kiện làm việc và những xu hướng về thị trường lao động đến năm 2015 và 2020.