Ấn phẩm

2010

 1. Vietnam employment trends report 2009

  Ngày 25 tháng 1 năm 2010

  The first Vietnam Employment Trends report, based on key labour market indicators covering the period of 1997-2007, highlights gains with respect to employment and unemployment indicators in line with recent economic growth rates in Viet Nam.

 2. Tờ rơi về Khuyến nghị (Số 200): Ngăn ngừa HIV, bảo vệ quyền con người tại nơi làm việc

  Ngày 01 tháng 1 năm 2010

  Quyền làm việc là một quyền cơ bản của con người. Khuyến nghị này của ILO sẽ giúp cho quyền làm việc của những người đang chung sống với HIV được đảm bảo và giảm sự phân biệt đối xử trong thế giới công việc.

 3. Hướng dẫn truyền thông về người khuyết tật

  Ngày 01 tháng 1 năm 2010

  Truyền thông có vai trò quan trọng trong việc làm thay đổi nhận thức xã hội và tạo ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của công chúng. Việc lựa chọn ngôn từ, hình ảnh và thông điệp có thể giúp hình thành nhận thức, thái độ và hành vi. Việc lựa chọn này còn có thể khiến người ta xác định điều gì là quan trọng hoặc không mang ý nghĩa gì đối với cá nhân hoặc với thế giới xung quanh.

 4. Phân tích công việc đơn lẻ và công việc tổng thể

  Ngày 01 tháng 1 năm 2010

  Việc ngày càng nhiều người khuyết tật tìm được việc làm mang tính cạnh tranh cao cho thấy rõ người khuyết tật có thể trở thành những lao động giỏi, một tài sản quý đối với người sử dụng lao động, nếu họ được làm việc phù hợp với kỹ năng, năng lực và sở thích của họ.

 5. Để được tuyển dụng

  Ngày 01 tháng 1 năm 2010

  Cuốn sách nhằm giúp những cá nhân đang mong muốn tìm một công việc tại một cơ sở có đăng ký kinh doanh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn đang sống tại một thị trấn hay một thành phố. Cẩm nang này có thể được sử dụng cho bất kỳ ai từ cá nhân NKT đến các tổ chức/nhóm hội của NKT... Nó cũng có thể được sử dụng một cách độc lập hoặc cũng có thể được sử dụng như một tài liệu cho một khóa đào tạo.

 6. Khả năng việc làm

  Ngày 01 tháng 1 năm 2010

  Nhiều doanh nghiệp trong khu vực đã nhận ra rằng người khuyết tật có thể làm việc với năng suất tốt và họ còn giúp đem lại nghiều lợi ích khác cho doanh nghiệp. Cuốn Khả năng Việc làm - Sách tham khảo về hòa nhập người khuyết tật dành cho người sử dụng lao động khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã được biên soạn theo yêu cầu của người sử dụng lao động, những người cần thông tin để có thể tận dụng nguồn nhân lực còn chưa được khai thác này. Các chủ doanh nghiệp này hiểu rằng để có thể tạo được chỗ đứng trong một thị trường toàn cầu đang cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải tận dụng được mọi tài năng, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của địa bàn nơi doanh nghiệp đang hoạt động.

2009

 1. Thành lập nhóm kinh doanh

  Ngày 01 tháng 1 năm 2009

  Doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như thiếu kiến thức, kỹ năng kinh doanh, không có năng lực để thực hiện những đơn hàng lớn... Các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực như đất đai, vốn, thông tin... và thường không được hưởng lợi từ các chính sách ỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ do họ không có tổ chức đại diện cho mình hay nói các khác tiếng nói của họ không được lắng nghe.

 2. Quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật

  Ngày 01 tháng 1 năm 2009

  Khắp nơi trên thế giới, người khuyết tật đang tham gia và đóng góp thông qua công việc của mình ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhiều người khuyết tật mong được làm việc nhưng lại không có cơ hội

 3. Công ước (số 159) và Khuyến nghị (số 168) về Phục hồi Chức năng Lao động và Việc làm (Người khuyết tật)

  Ngày 01 tháng 1 năm 2009

2008

 1. Report on the results of the first Viet Nam Employment Forum (In Vietnamese)

  Ngày 01 tháng 2 năm 2008

  The first Viet Nam Employment Forum was held in Hanoi from 16-18 December 2007. The theme of the Forum was decent work, growth and integration.

2007

 1. Mở rộng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm và tiết kiệm ở Việt Nam

  Ngày 01 tháng 5 năm 2007

  Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên một nghiên cứu trước đó về nhu cầu và khả năng cung cấp các dịch vụ tài chính quản lý rủi ro tại Việt Nam, do dự án Tài chính vi mô của ILO/BLĐTBXH thực hiện vào năm 2003. Nghiên cứu này đem đến một cái nhìn mới về các dịch vụ bảo hiểm và tiết kiệm dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phân tích những thách thức và hạn chế cản trở các hộ thu nhập thấp sử dụng những dịch vụ này.

 2. Một số giải pháp phòng ngừa đình công tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

  Ngày 01 tháng 1 năm 2007

  Tài liệu này nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến đình công tự phát gần đây tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp cụ thể có thể áp dụng ngay tại nơi làm việc để có thể giảm thiểu những nguy cơ liên quan đến các vấn đề lao động của doanh nghiệp.

2006

 1. Cẩm nang tìm việc làm cho lao động trẻ

  Ngày 01 tháng 1 năm 2006

  Cẩm nang tìm việc làm cho lao động trẻ nhằm cung cấp cho người lao động một số kiến thức và kỹ năng tìm kiếm việc làm phù hợp.

2004

 1. Hướng tới cơ hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật thông qua hệ thống pháp luật

  Ngày 01 tháng 1 năm 2004

  Hướng dẫn này thể hiện quan điểm nhìn nhận vấn đề về người khuyết tật như một vấn đề về quyền.

2003

 1. Đào tạo và việc làm cho người tàn tật: Việt Nam 2002

  Ngày 01 tháng 12 năm 2003

  Nghiên cứu Quốc gia của AbilityAsia

 2. Bộ quy tắc thực hành của ILO đối với HIV/AIDS và thế giới lao động

  Ngày 01 tháng 6 năm 2003

  Bộ quy tắc này là sản phẩm của sự phối hợp giữa ILO với ba đối tác hợp thành tổ chức, cũng như sự hợp tác của các đối tác quốc tế của tổ chức. ILO đã đưa ra những hướng dẫn thực hành vô giá cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức của người sử dụng lao động và lao động, các đối tác xã hội khác, giúp họ đề ra và thực hiện các chính sách phù hợp đối với nơi làm việc, các chương trình phòng ngừa, chăm sóc, và xác lập các chiến lược hướng tới người lao động trong khu vực không chính thức. Đây là sự đóng góp quan trọng của ILO cho nỗ lực toàn cầu chống HIV/AIDS.

 3. Equality, labour and social protection for women and men in the formal and informal economy in Viet Nam: issues for advocacy and policy development (In Vietnamese)

  Ngày 01 tháng 1 năm 2003

  A study that highlights the employment and working conditions of women workers in different types of enterprises and in the informal economy and assesses the main needs and priorities for social security and assistance of women workers in Vietnam.

 4. Tác động của chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp (SYB) đối với nữ doanh nhân ở Việt Nam

  Ngày 01 tháng 1 năm 2003

  Điều tra nhằm đánh giá tác động của Chương trình đào tạo nữ doanh nhân ở khu vực nông thôn.