Ấn phẩm

2016

 1. Bản tin dự án ENHANCE, Số 1

  Ngày 01 tháng 9 năm 2016

  Dự án ENHANCE xin vui mừng chia sẻ bản tin số 1 của dự án. Các bản tin ENHANCE sẽ được phát hành 6 tháng 1 lần để cung cấp các thông tin về hoạt động, tiến triển, kinh nghiệm cũng như các bài học và tác động của dự án

 2. Ngành dệt may châu Á có mức độ tuân thủ tiền lương tối thiểu thấp

  Ngày 11 tháng 8 năm 2016

  Tiền lương tối thiểu có thể là một công cụ chính sách quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động và gia đình họ. Tuy nhiên, tiền lương tối thiểu chưa thể hiện được đầy đủ chức năng của mình khi còn nhiều vi phạm trong việc tuân thủ quy định về tiền lương tối thiểu. Tài liệu nghiên cứu này cho thấy một tỷ lệ lớn người lao động trong ngành may mặc, dệt may, da giày và dệt may ở bảy quốc gia xuất khẩu dệt may châu Á đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu.

 3. Kỹ năng làm việc thúc đẩy thương mại và đa dạng hóa kinh tế (STED) tại Việt Nam: Nghiên cứu về ngành du lịch tại một số tỉnh

  Ngày 04 tháng 8 năm 2016

  Báo cáo này trình bày việc áp dụng phương pháp Kỹ năng làm việc thúc đẩy thương mại và đa dạng hóa kinh tế (STED) cho ngành du lịch ở Việt Nam tại một số tỉnh mục tiêu (chủ yếu tại Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế, kèm thêm một số hoạt động tại Khánh Hòa).

 4. Gia tăng số lượng và chất lượng việc làm nhờ các thông lệ lao động có trách nhiệm xã hội ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

  Ngày 12 tháng 7 năm 2016

 5. Sổ tay đối thoại tại nơi làm việc

  Ngày 08 tháng 7 năm 2016

 6. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc): Tài liệu dành cho Học viên

  Ngày 01 tháng 6 năm 2016

  Tài liệu này nhằm cung cấp thông tin cho người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc về quyền và trách nhiệm của người lao động; văn hóa, chính sách và luật pháp của nước tiếp nhận lao động; các dịch vụ hỗ trợ và cơ chế giải quyết các vấn đề nảy sinh, tranh chấp; cách thức chuyển tiền về nhà và trở về, tái hòa nhập.

 7. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc): Tài liệu dành cho Giảng viên

  Ngày 01 tháng 6 năm 2016

  Tài liệu này nhằm cung cấp thông tin cho người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc về quyền và trách nhiệm của người lao động; văn hóa, chính sách và luật pháp của nước tiếp nhận lao động; các dịch vụ hỗ trợ và cơ chế giải quyết các vấn đề nảy sinh, tranh chấp; cách thức chuyển tiền về nhà và trở về, tái hòa nhập.

 8. Sổ tay về HIV/AIDS dành cho Thanh tra Lao động

  Ngày 01 tháng 6 năm 2016

  ILOAIDS phối hợp với LABADMIN/OSH xây dựng một cuốn cẩm nang mới nhằm tăng cường năng lực thanh tra lao động để giải quyết vấn đề HIV/AIDS, bao gồm phân biệt đối xử, bình đẳng giới và các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong hoạt động hàng ngày của thanh tra viên.

 9. 5 bước đánh giá rủi ro tại nơi làm việc: Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động, người lao động và đại diện của họ.

  Ngày 01 tháng 6 năm 2016

  Hướng dẫn này nhằm giúp người sử dụng lao động, người lao động và người đại diện của họ đánh giá những rủi ro về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

 10. Brochure Dự án Nâng cao số lượng và chất lượng việc làm thông qua hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội ở Việt Nam

  Ngày 27 tháng 4 năm 2016

 11. Brochure Dự án Chiến lược Đào tạo của G20

  Ngày 27 tháng 4 năm 2016

 12. ILO Việt Nam

  Ngày 16 tháng 4 năm 2016

  Tờ rơi giới thiệu tổng quát về hoạt động của ILO tại Việt Nam. Ấn phẩm này tóm tắt lịch sử hoạt động của ILO ở Việt Nam và phác thảo bức tranh về công việc của tổ chức trong hợp tác cùng chính phủ và các đối tác xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến việc làm và nơi làm việc.

 13. Cơ chế khiếu nại đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Tổng quan về luật pháp và thực tiễn

  Ngày 06 tháng 4 năm 2016

  Báo cáo này gồm những thông tin cơ bản về những khó khăn, thách thức có thể xảy ra trong quá trình khiếu nại, thúc đẩy việc xem xét và ban hành những biện pháp, chính sách pháp luật nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận hệ thống luật pháp đối với người lao động.

 14. Phòng ngừa lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt Nam Hướng dẫn dành cho giảng viên

  Ngày 30 tháng 3 năm 2016

  Tài liệu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) phối hợp biên soạn và ban hành.

 15. Phòng ngừa lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt Nam Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động

  Ngày 30 tháng 3 năm 2016

  Tài liệu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) phối hợp biên soạn và ban hành làm tư liệu tham khảo dành cho quản lý, cán bộ nhân sự, cán bộ tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

 16. Sổ tay về Chiến dịch thanh tra lao động 2016 trong ngành xây dựng

  Ngày 18 tháng 3 năm 2016

  Tóm tắt thông tin về chiến dịch

 17. Tờ rơi về Chiến dịch thanh tra lao động 2016 trong ngành xây dựng

  Ngày 18 tháng 3 năm 2016

  Tóm tắt thông tin về chiến dịch

 18. Hướng dẫn tham dự giải thưởng báo chí lao động - việc làm năm thứ ba

  Ngày 10 tháng 3 năm 2016

 19. Hướng dẫn tham dự giải thưởng báo chí lao động - việc làm năm thứ ba

  Ngày 10 tháng 3 năm 2016

 20. Tờ rơi: Nâng cao điều kiện làm việc của người lao động giải trí là phương thức hỗ trợ hiệu quả các chương trình dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV ở Việt Nam

  Ngày 27 tháng 1 năm 2016

  Cung cấp tổng quan tóm tắt về dự án được tài trợ bởi Quỹ Một Kế Hoạch Liên Hợp Quốc.