Ấn phẩm

2016

 1. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc): Tài liệu dành cho Học viên

  Ngày 01 tháng 6 năm 2016

  Tài liệu này nhằm cung cấp thông tin cho người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc về quyền và trách nhiệm của người lao động; văn hóa, chính sách và luật pháp của nước tiếp nhận lao động; các dịch vụ hỗ trợ và cơ chế giải quyết các vấn đề nảy sinh, tranh chấp; cách thức chuyển tiền về nhà và trở về, tái hòa nhập.

 2. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc): Tài liệu dành cho Giảng viên

  Ngày 01 tháng 6 năm 2016

  Tài liệu này nhằm cung cấp thông tin cho người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc về quyền và trách nhiệm của người lao động; văn hóa, chính sách và luật pháp của nước tiếp nhận lao động; các dịch vụ hỗ trợ và cơ chế giải quyết các vấn đề nảy sinh, tranh chấp; cách thức chuyển tiền về nhà và trở về, tái hòa nhập.

 3. Sổ tay về HIV/AIDS dành cho Thanh tra Lao động

  Ngày 01 tháng 6 năm 2016

  ILOAIDS phối hợp với LABADMIN/OSH xây dựng một cuốn cẩm nang mới nhằm tăng cường năng lực thanh tra lao động để giải quyết vấn đề HIV/AIDS, bao gồm phân biệt đối xử, bình đẳng giới và các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong hoạt động hàng ngày của thanh tra viên.

 4. 5 bước đánh giá rủi ro tại nơi làm việc: Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động, người lao động và đại diện của họ.

  Ngày 01 tháng 6 năm 2016

  Hướng dẫn này nhằm giúp người sử dụng lao động, người lao động và người đại diện của họ đánh giá những rủi ro về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

 5. Brochure Dự án Nâng cao số lượng và chất lượng việc làm thông qua hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội ở Việt Nam

  Ngày 27 tháng 4 năm 2016

 6. Brochure Dự án Chiến lược Đào tạo của G20

  Ngày 27 tháng 4 năm 2016

 7. ILO Việt Nam

  Ngày 16 tháng 4 năm 2016

  Tờ rơi giới thiệu tổng quát về hoạt động của ILO tại Việt Nam. Ấn phẩm này tóm tắt lịch sử hoạt động của ILO ở Việt Nam và phác thảo bức tranh về công việc của tổ chức trong hợp tác cùng chính phủ và các đối tác xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến việc làm và nơi làm việc.

 8. Cơ chế khiếu nại đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Tổng quan về luật pháp và thực tiễn

  Ngày 06 tháng 4 năm 2016

  Báo cáo này gồm những thông tin cơ bản về những khó khăn, thách thức có thể xảy ra trong quá trình khiếu nại, thúc đẩy việc xem xét và ban hành những biện pháp, chính sách pháp luật nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận hệ thống luật pháp đối với người lao động.

 9. Phòng ngừa lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt Nam Hướng dẫn dành cho giảng viên

  Ngày 30 tháng 3 năm 2016

  Tài liệu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) phối hợp biên soạn và ban hành.

 10. Phòng ngừa lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt Nam Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động

  Ngày 30 tháng 3 năm 2016

  Tài liệu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) phối hợp biên soạn và ban hành làm tư liệu tham khảo dành cho quản lý, cán bộ nhân sự, cán bộ tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

 11. Sổ tay về Chiến dịch thanh tra lao động 2016 trong ngành xây dựng

  Ngày 18 tháng 3 năm 2016

  Tóm tắt thông tin về chiến dịch

 12. Tờ rơi về Chiến dịch thanh tra lao động 2016 trong ngành xây dựng

  Ngày 18 tháng 3 năm 2016

  Tóm tắt thông tin về chiến dịch

 13. Hướng dẫn tham dự giải thưởng báo chí lao động - việc làm năm thứ ba

  Ngày 10 tháng 3 năm 2016

 14. Hướng dẫn tham dự giải thưởng báo chí lao động - việc làm năm thứ ba

  Ngày 10 tháng 3 năm 2016

 15. Tờ rơi: Nâng cao điều kiện làm việc của người lao động giải trí là phương thức hỗ trợ hiệu quả các chương trình dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV ở Việt Nam

  Ngày 27 tháng 1 năm 2016

  Cung cấp tổng quan tóm tắt về dự án được tài trợ bởi Quỹ Một Kế Hoạch Liên Hợp Quốc.

 16. Tờ rơi: Nâng cao điều kiện làm việc của người lao động giải trí là phương thức hỗ trợ hiệu quả các chương trình dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV ở Việt Nam

  Ngày 27 tháng 1 năm 2016

  Cung cấp tổng quan tóm tắt về dự án được tài trợ bởi Quỹ Một Kế Hoạch Liên Hợp Quốc.

 17. Đi làm việc ở nước ngoài có thể mang lợi ích cho bạn

  Ngày 26 tháng 1 năm 2016

  Di cư hợp pháp và an toàn giúp bạn cảm thấy vững tin hơn, làm việc một cách an toàn và hiệu quả hơn, tránh được sự bóc lột và lạm dụng.

 18. Di cư an toàn vì việc làm bền vững

  Ngày 26 tháng 1 năm 2016

  Tờ rơi này cung cấp những lời khuyên cho việc di cư an toàn vì việc làm bền vững.

 19. Điều tra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

  Ngày 06 tháng 1 năm 2016

  Tài liệu này cung cấp cho thanh tra viên các thông tin về tầm quan trọng của điều tra tai nạn lao động cũng như đề xuất phương pháp tiến hành điều tra hữu hiệu và xây dựng các báo cáo điều tra.

2015

 1. LAO ĐỘNG LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG - Tăng cường chất lượng, sử dụng hiệu quả và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động làm công ăn lương là cơ sở phát triển thị trường lao động Việt Nam

  Ngày 24 tháng 11 năm 2015