Ấn phẩm

2019

 1. Giới thiệu Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm Doanh nghiệp tại Bình Dương

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

 2. Thành lập công đoàn ghép trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo tóm tắt những đối tượng được hưởng an sinh xã hội tại Việt Nam.

 3. An sinh xã hội toàn dân nhằm phát triển bền vững

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo tóm tắt những đối tượng được hưởng an sinh xã hội tại Việt Nam.

 4. Tự do hiệp hội và Phát triển

  Ngày 10 tháng 11 năm 2019

  Ấn phẩm này được xây dựng nhằm đánh dấu vai trò chuyển dịch của tự do hiệp hội đối với quá trình thúc đẩy và duy trì phát triển bền vững. Do đó, ấn phẩm hướng đến cung cấp cho các chính phủ, công đoàn và tổ chức của người sử dụng lao động về cách thức hợp tác để đạt được những thành tựu cụ thể và thực chất trong quá trình phát triển.

 5. Tài liệu số 8: Nghiên cứu so sánh Quan hệ lao động và Thương lượng tập thể ở các nước Đông Á

  Ngày 10 tháng 11 năm 2019

  Tài liệu này được xây dựng trong cùng bộ tài liệu về tiến trình phát triển quan hệ lao động (QHLĐ) ở một số quốc gia và khu vực trên thế giới. Tài liệu xem xét hiện trạng QHLĐ và thương lượng lập thể (TLTT), cũng như các thay đổi đa dạng về mặt thể chế, chính trị, kinh tế và xã hội dẫn tới những thực tế quan hệ việc làm tại các nước Đông Á. Trước thập kỷ 90, đây là các quốc gia có quan hệ lao động tương đối ổn định; tuy nhiên, từ sau khi hình thành xu hướng toàn cầu hóa, giờ đây họ đang đối mặt với các áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và đang trải qua thời kỳ dao động do các chủ thể vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những mô hình quan hệ lao động phù hợp.

 6. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của Người lao động, số Quý 3/2019

  Ngày 07 tháng 11 năm 2019

  Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của Người lao động số này sẽ giới thiệu một số nội dung cân nhắc sửa đổi Luật Công đoàn, cũng như phân tích về các hiện tượng xấu như tín dụng đen và tác động của tín dụng đen tới đời sống của NLĐ. Đặc biệt, chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi sẽ giới thiệu một số chỉ số thống kê về thương lượng tập thể.

 7. Đối thoại Xã hội Ba bên cấp Quốc gia – Tài liệu hướng dẫn của ILO nhằm cải thiện quản trị

  Ngày 07 tháng 11 năm 2019

  Hướng dẫn này là một phần trong nỗ lực của ILO nhằm đáp ứng nhu cầu của các quốc gia thành viên của ILO về hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực thiết lập hoặc tăng cường cơ chế đối thoại xã hội ba bên ở cấp chính sách phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các thực hành tốt.

 8. Dự án ENHANCE, Bản tin số 5, tháng 10/2019

  Ngày 31 tháng 10 năm 2019

 9. Công ước 98 về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể

  Ngày 29 tháng 9 năm 2019

 10. Tờ rơi nâng cao nhận thức cho Người sử dụng lao động và các doanh nghiệp về lao động trẻ em

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 11. Quy tắc ứng xử của người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 12. Hướng dẫn Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 13. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc

  Ngày 13 tháng 9 năm 2019

  Câu chuyện bằng tranh này cho thấy nhiều người lao động vẫn đang bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Phòng chống phân biệt đối xử là một phần quan trọng để đem việc làm thỏa đáng đến với tất cả mọi người.

 14. Công ước số 190 của ILO năm 2019 về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối tại nơi làm việc.

  Ngày 26 tháng 8 năm 2019

  Công ước số 190 của ILO về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối tại nơi làm việc được thông qua tại: Geneva, Phiên họp thứ 108 của Hội nghị Lao động Quốc tế (ngày 21 tháng 6 năm 2019)

 15. ILO 100 năm – Chặng đường vì Công bằng Xã hội

  Ngày 23 tháng 8 năm 2019

  Chủ tịch Hồ Chí Minh và ILO với lý tưởng chung hướng tới việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người

 16. Brochure Dự án Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20 (Giai đoạn 2)

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

 17. Tóm tắt thông tin: Chương trình Tam giác khu vực ASEAN

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Chương trình Tam giác khu vực ASEAN (TRIANGLE in ASEAN), là một phần trong nỗ lực toàn cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhằm thúc đẩy công bằng trong di cư. Thông qua hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp các chính phủ, các đối tác xã hội, xã hội dân sự và các cơ quan khu vực, Chương trình Tam giác khu vực ASEAN sẽ tạo ra một tập hợp các chính sách, các công cụ và dịch vụ để tăng cường sự đóng góp của lao động di cư vào tăng trưởng và phát triển ổn định và bao trùm.

 18. Luật chơi: Giới thiệu về các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Tài liệu này trình bày ngắn gọn về chính sách tiêu chuẩn của ILO nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tự chủ của các đối tác ba bên truyền thống của ILO, cũng như hệ thống của Liên hợp quốc, các độc giả không phải là chuyên gia và công chúng nói chung.

 19. Sổ tay hướng dẫn Lồng ghép Chính sách Việc làm công vào việc Triển khai Hợp phần Cơ sở Hạ tầng trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo Bền vững

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức biên soạn cuốn Sổ tay hướng dẫn lồng ghép chính sách việc làm công vào việc thực hiện hợp phần cơ sở hạ tầng trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo Bền vững.

 20. Get Ahead Giới và Kinh doanh - Tài liệu học viên

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Mục tiêu cơ bản của chương trình tập huấn GET Ahead là giúp phụ nữ tiếp cận hiệu quả hơn với chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh thông qua các hoạt động thực hành thực tế và tương tác lẫn nhau