Ấn phẩm

2018

 1. Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam: Hàm ý đối với thị trường lao động

  Ngày 30 tháng 5 năm 2018

  Bản tóm lược chính sách này đề cập tới một số các cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực lao động và việc làm của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với sự cải tiến và ứng dụng công nghệ tại nơi làm việc ở tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

 2. Chương trình Hợp tác quốc gia Việc làm bền vững tại Việt Nam, 2017-2021

  Ngày 24 tháng 5 năm 2018

  Đây là Chương trình Hợp tác quốc gia Việc làm bền vững tại Việt Nam lần thứ ba giữa ba bên bao gồm các cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao để giải quyết các thách thức trong việc đảm bảo đem lại cơ hội làm việc có hiệu quả và thu nhập công bằng cho tất cả phụ nữ và nam giới ở Việt Nam; đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và bảo trợ xã hội cho gia đình; viễn cảnh tốt đẹp hơn về phát triển cá nhân và hội nhập xã hội; sự tự do thể hiện mối quan tâm, tổ chức và tham gia của người dân vào những vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

 3. Cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018: Những câu hỏi thường gặp

  Ngày 24 tháng 5 năm 2018

  Nếu bạn cần làm rõ về Cuộc thi Nghiên cứu Lao động 2018, vui lòng xem các câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng gửi tới han_contest@ilo.org để được giải đáp kịp thời.

 4. Brochure Dự án Xây dựng Khung khổ Quan hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động (Dự án NIRF/ Nhật Bản)

  Ngày 23 tháng 5 năm 2018

 5. Báo cáo đánh giá truyền thông đại chúng về lao động trẻ em

  Ngày 22 tháng 5 năm 2018

  Trong khuôn khổ hợp phần nâng cao nhận thức, Dự án ENHANCE đang có kế hoạch thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức truyền thông đại chúng cả ở cấp quốc gia và trong ba khu vực dự án - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và An Giang. Đánh giá truyền thông này xem xét vấn đề lao động trẻ em được truyền tải như thế nào qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam, và đưa ra các khuyến nghị về cách thức nâng cao nhận thức của cộng đồng, thu hút sự chú ý của công chúng về vấn đề lao động trẻ em. Mục đích chung là xác định các đặc điểm và mục tiêu cho chiến dịch nâng cao nhận thức thông qua phương tiện truyền thông đại chúng.

 6. Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội (Tuyên bố MNE)- Ấn bản lần 5, tháng 3 năm 2017

  Ngày 11 tháng 5 năm 2018

  Tuyên bố Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội là công cụ toàn cầu duy nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cung cấp những hướng dẫn trực tiếp cho các doanh nghiệp (đa quốc gia và quốc gia) về chính sách xã hội và các thực hành việc làm toàn diện, có trách nhiệm và bền vững tại nơi làm việc.

 7. Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm thông qua các phương thức thực hành kinh doanh và lao động có trách nhiệm trong ngành Điện tử ở Việt Nam

  Ngày 11 tháng 5 năm 2018

  Báo cáo nghiên cứu này nhằm trả lời câu hỏi các doanh nghiệp có thể tạo thêm việc làm và tăng chất lượng việc làm như thế nào thông qua các thực hành lao động và kinh doanh có trách nhiệm xã hội trong ngành điện tử Việt Nam xét đến sự phát triển của cơ cấu sản xuất xuyên quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Ngành điện tử đã trở thành một ngành theo định hướng xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam, và chủ yếu do sự thúc đẩy của các doanh nghiệp đa quốc gia (DNĐQG) lớn.

 8. Cải cách tiền lương trong khu vực ngoài Nhà nước

  Ngày 11 tháng 5 năm 2018

  Bản tóm tắt chính sách nêu bật tầm quan trọng của việc cải thiện cơ chế điều chỉnh tiền lương tối thiểu và củng cố thương lượng tập thể trong khu vực ngoài Nhà nước tại Việt Nam.

 9. Tuyên bố Ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO: Nội dung nào dành cho Người lao động?

  Ngày 01 tháng 5 năm 2018

 10. Xây dựng văn hóa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại Việt Nam

  Ngày 26 tháng 4 năm 2018

 11. Thể lệ cuộc thi Nghiên cứu về Lao động

  Ngày 24 tháng 4 năm 2018

 12. Leaflet cuộc thi Nghiên cứu về Lao động

  Ngày 24 tháng 4 năm 2018

 13. Brochure cuộc thi Nghiên cứu về Lao động

  Ngày 24 tháng 4 năm 2018

 14. Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2012-2017

  Ngày 19 tháng 4 năm 2018

 15. Tư vấn kỹ thuật về phân biệt đối xử: Định nghĩa và căn cứ cấm phân biệt đối xử

  Ngày 01 tháng 4 năm 2018

  Văn bản này trình bày về một trong những vấn đề đang được xem xét trong việc cải cách sửa đổi Bộ luật lao động 2012 của Việt Nam: định nghĩa về phân biệt đối xử, và căn cứ cấm phân biệt đối xử.

 16. Tư vấn kỹ thuật về định nghĩa quan hệ việc làm

  Ngày 01 tháng 4 năm 2018

  Văn bản này trình bày về một trong những vấn đề đang được xem xét trong việc cải cách sửa đổi Bộ luật lao động 2012 của Việt Nam: đó là định nghĩa về quan hệ việc làm.

 17. Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2018

  Ngày 28 tháng 3 năm 2018

  Ấn bản 2018 cập nhật tình hình thị trường lao động, đánh giá những phát triển gần đây nhất và đưa ra các dự báo toàn cầu và từng khu vực về thất nghiệp, các loại hình lao động dễ bị tổn thương và đói nghèo.

 18. Phương pháp tiếp cận của ILO về lập kế hoạch tuân thủ chiến lược dành cho Thanh tra Lao động

  Ngày 23 tháng 3 năm 2018

 19. Câu chuyện tương lai: Hy vọng và thành công của ngành may mặc Việt Nam

  Ngày 22 tháng 2 năm 2018

  Tập sách ảnh bao gồm những câu chuyện kể về cuộc đời của những người công nhân đang sinh sống và làm việc ở nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam. Những câu chuyện về kinh nghiệm sống và làm việc của những người lao động đang làm việc trong ngành may mặc.

2017

 1. Vai trò của các doanh nghiệp đa quốc gia trong việc thúc đẩy Việc làm bền vững ở nông thôn

  Ngày 22 tháng 11 năm 2017