Ấn phẩm

2019

 1. Better Work Việt Nam: 10 năm đóng góp cho ngành may mặc Việt Nam

  Ngày 12 tháng 12 năm 2019

  Kể từ năm 2009, chương trình của ILO-IFC đã giúp cải thiện điều kiện làm việc và kết quả kinh doanh tại các nhà máy may ở Việt Nam.

 2. Tài liệu Thảo luận chính sách: Thời giờ làm việc tại Việt Nam

  Ngày 21 tháng 11 năm 2019

  Trong quá trình thảo luận về việc sửa đổi Bộ luật Lao động, vấn đề thời giờ làm việc tiêu chuẩn theo luật đã thu hút được nhiều mối quan tâm của các bên. Có cơ quan đã đề xuất giảm số giờ làm việc hàng tuần theo luật, từ tuần 48 giờ như hiện nay xuống còn 44 hoặc 40 giờ mỗi tuần. Báo cáo ngắn này cung cấp một số kết quả phân tích thực chứng về số giờ làm việc hàng tuần hiện nay, có thể được dùng để tham chiếu khi thảo luận về chủ đề này.

 3. Những điểm mới trong Bộ Luật Lao động sửa đổi

  Ngày 21 tháng 11 năm 2019

  Đây là những điểm nổi bật về những thay đổi trong Bộ Luật Lao động sửa đổi thông qua vào ngày 20/11/2019.

 4. Phân tích mức độ thỏa đáng của chế độ an sinh xã hội từ nguồn thuế ở Việt Nam, Tháng 6 năm 2019

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo đưa ra một số tham chiếu để xác định tính thỏa đáng của trợ cấp từ thuế ở Việt nam và đưa ra một số phương án nhằm bảo đảm (tiến tới cải thiện và truy lĩnh) các giá trị trợ cấp trong tương lai. Đánh giá tính thỏa đáng của hệ thống và gói trợ cấp an sinh xã hội về cơ bản là một vấn đề mang tính chính trị, và trong chừng mực nào đó thì mang tính chủ quan. Lý do là tồn tại nhiều bài học quốc tế cũng như nhiều chuẩn quốc gia làm cơ sở cho việc đánh giá tính thỏa đáng trong mối tương quan với các mục tiêu chính sách của trợ cấp.

 5. An sinh xã hội trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam: Những tác động đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giai đoạn 2012–16

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo hướng đến việc quan sát mối liên hệ giữa việc cung cấp an sinh xã hội và các hoạt động ở cấp doanh nghiệp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

 6. Báo cáo tóm lược các phương án xây dựng hệ thống hưu trí đa tầng ở Việt Nam

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo này tập trung tóm lược những tiền đề dẫn tới cải cách hệ thống hưu trí tại Việt Nam, đồng thời đưa ra khuyến nghị về thiết kế hệ thống hưu trí đa tầng tại Việt Nam phù hợp với mục tiêu đặt ra của Nghị quyết số 28.

 7. Giới thiệu Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm Doanh nghiệp tại Hải Phòng

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

 8. Giới thiệu Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm Doanh nghiệp tại Bình Dương

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

 9. Thành lập công đoàn ghép trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo tóm tắt những đối tượng được hưởng an sinh xã hội tại Việt Nam.

 10. An sinh xã hội toàn dân nhằm phát triển bền vững

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo tóm tắt những đối tượng được hưởng an sinh xã hội tại Việt Nam.

 11. Tự do hiệp hội và Phát triển

  Ngày 10 tháng 11 năm 2019

  Ấn phẩm này được xây dựng nhằm đánh dấu vai trò chuyển dịch của tự do hiệp hội đối với quá trình thúc đẩy và duy trì phát triển bền vững. Do đó, ấn phẩm hướng đến cung cấp cho các chính phủ, công đoàn và tổ chức của người sử dụng lao động về cách thức hợp tác để đạt được những thành tựu cụ thể và thực chất trong quá trình phát triển.

 12. Tài liệu số 8: Nghiên cứu so sánh Quan hệ lao động và Thương lượng tập thể ở các nước Đông Á

  Ngày 10 tháng 11 năm 2019

  Tài liệu này được xây dựng trong cùng bộ tài liệu về tiến trình phát triển quan hệ lao động (QHLĐ) ở một số quốc gia và khu vực trên thế giới. Tài liệu xem xét hiện trạng QHLĐ và thương lượng lập thể (TLTT), cũng như các thay đổi đa dạng về mặt thể chế, chính trị, kinh tế và xã hội dẫn tới những thực tế quan hệ việc làm tại các nước Đông Á. Trước thập kỷ 90, đây là các quốc gia có quan hệ lao động tương đối ổn định; tuy nhiên, từ sau khi hình thành xu hướng toàn cầu hóa, giờ đây họ đang đối mặt với các áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và đang trải qua thời kỳ dao động do các chủ thể vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những mô hình quan hệ lao động phù hợp.

 13. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của Người lao động, số Quý 3/2019

  Ngày 07 tháng 11 năm 2019

  Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của Người lao động số này sẽ giới thiệu một số nội dung cân nhắc sửa đổi Luật Công đoàn, cũng như phân tích về các hiện tượng xấu như tín dụng đen và tác động của tín dụng đen tới đời sống của NLĐ. Đặc biệt, chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi sẽ giới thiệu một số chỉ số thống kê về thương lượng tập thể.

 14. Đối thoại Xã hội Ba bên cấp Quốc gia – Tài liệu hướng dẫn của ILO nhằm cải thiện quản trị

  Ngày 07 tháng 11 năm 2019

  Hướng dẫn này là một phần trong nỗ lực của ILO nhằm đáp ứng nhu cầu của các quốc gia thành viên của ILO về hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực thiết lập hoặc tăng cường cơ chế đối thoại xã hội ba bên ở cấp chính sách phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các thực hành tốt.

 15. Dự án ENHANCE, Bản tin số 5, tháng 10/2019

  Ngày 31 tháng 10 năm 2019

 16. Công ước 98 về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể

  Ngày 29 tháng 9 năm 2019

 17. Tờ rơi nâng cao nhận thức cho Người sử dụng lao động và các doanh nghiệp về lao động trẻ em

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 18. Quy tắc ứng xử của Người lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 19. Hướng dẫn Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 20. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc

  Ngày 13 tháng 9 năm 2019

  Câu chuyện bằng tranh này cho thấy nhiều người lao động vẫn đang bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Phòng chống phân biệt đối xử là một phần quan trọng để đem việc làm thỏa đáng đến với tất cả mọi người.