Ấn phẩm

2021

 1. Tài liệu cho báo chí: Giới thiệu dự án Trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng tại châu Á (Việt Nam)

  Ngày 06 tháng 5 năm 2021

  Tài liệu tóm tắt giới thiệu các cấu phần quan trọng của dự án

 2. Tuyển dụng công bằng và việc làm thỏa đáng

  Ngày 23 tháng 4 năm 2021

  Nhân dịp ILO khởi động giai đoạn hai của Sáng kiến Tuyển dụng Công bằng, hãy cùng tìm hiểu xem sáng kiến này giúp cải cách pháp luật và thực tiễn tuyển dụng trên toàn thế giới và cải thiện cuộc sống của người lao động như thế nào.

 3. Mở rộng bảo hiểm xã hội cho lao động phi chính thức

  Ngày 09 tháng 3 năm 2021

 4. Giới và thị trường lao động ở Việt Nam

  Ngày 04 tháng 3 năm 2021

  Phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm Việt Nam

 5. Các nền tảng lao động số có thể mang lại cạnh tranh công bằng và việc làm thỏa đáng?

  Ngày 25 tháng 2 năm 2021

  Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của các nền tảng lao động số đã mở ra những cơ hội chưa từng có cho người lao động, doanh nghiệp và cả xã hội trên cấp độ toàn cầu, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp bách cần phải có sự điều tiết đồng bộ đối với loại hình công việc và kinh doanh mới này. Infostory dựa trên báo cáo mới của ILO “Triển vọng Việc làm và Xã hội năm 2021: Vai trò của nền tảng lao động số trong công cuộc chuyển đổi thế giới việc làm”

 6. Bộ Luật Lao động 2019: Giải quyết tranh chấp lao động

  Ngày 03 tháng 2 năm 2021

  Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động trong Bộ Luật Lao động 2019.

 7. Bộ Luật Lao động 2019: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

  Ngày 03 tháng 2 năm 2021

  Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến thời giờ làm việc, nghỉ ngơi trong Bộ Luật Lao động 2019.

 8. Bộ Luật Lao động 2019: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

  Ngày 03 tháng 2 năm 2021

  Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong Bộ Luật Lao động 2019.

 9. Bộ Luật Lao động 2019: Hợp đồng lao động

  Ngày 03 tháng 2 năm 2021

  Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến hợp đồng lao động trong Bộ Luật Lao động 2019.

 10. Đưa tin, bài về lao động cưỡng bức và tuyển dụng công bằng: Bộ công cụ của ILO dành cho các nhà báo tại Việt Nam

  Ngày 29 tháng 1 năm 2021

  Bộ công cụ này được xây dựng để giúp các nhà báo tại Việt Nam đưa tin về vấn đề tuyển dụng công bằng và lao động cưỡng bức.

 11. Bản tin Dự án ENHANCE số 8, tháng 1 năm 2020

  Ngày 22 tháng 1 năm 2021

  Bản tin số 8 của “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)” do USDOL tài trợ, giới thiệu những hoạt động chính của Dự án trong 6 tháng qua.

2020

 1. Phát triển mạng lưới và nâng cao năng lực cho người sử dụng lao động - Kinh nghiệm thực tiễn từ các tỉnh dự án

  Ngày 30 tháng 12 năm 2020

  Tài liệu gồm những bài học kinh nghiệm được Dự án NIRF/Nhật Bản triển khai nhằm chia sẻ và nhân rộng các kinh nghiệm thực tiễn và thực hành tốt trong quá trình triển khai hoạt động của VCCI và Hiệp hội doanh nghiệp để cải thiện và nâng cao năng lực của các Tổ chức đại diện người Sử dụng Lao động.

 2. Bản tin Quan hệ Lao động số 33&34 – Quý IV - 2020

  Ngày 18 tháng 12 năm 2020

  Bản tin Quan hệ lao động này được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

 3. Infographic: Điều tra quốc gia về lao động trẻ em lần thứ hai

  Ngày 15 tháng 12 năm 2020

  Tờ thông tin này cung cấp một số dữ liệu chính về tình hình lao động trẻ em ở Việt Nam dựa trên kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em thực hiện vào năm 2018.

 4. Điều tra quốc gia về lao động trẻ em lần thứ hai: Các kết quả chính

  Ngày 15 tháng 12 năm 2020

 5. Bản tin Tổng kết - Dự án NIRF/Nhật Bản: Con số, Bài học, Kinh nghiệm

  Ngày 03 tháng 12 năm 2020

  Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới- Cấu phần Nhật Bản của ILO đã sắp kết thúc sau 4 năm triển khai thực hiện. Bản tin Tổng kết Dự án NIRF-Nhật Bản “Con số - Sự kiện và Bài học kinh nghiệm trình bày một cách cô đọng nhất các thông tin chủ yếu của Dự án NIRF-Nhật Bản từ khi bắt đầu triển khai đến khi kết thúc với bối cảnh, mục tiêu, đối tác, cơ cấu tổ chức Dự án, những con số đáng nhớ, những sự kiện chủ yếu và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá từ Dự án. Đó chính là những bài học về “Kết nối – Trải nghiệm – Chia sẻ và Lan tỏa”. Bản tin được upload trên trang web của ILO tại địa chỉ dưới đây.

 6. Con đường dẫn đến thành công: Phụ nữ trong kinh doanh và quản lý tại Việt Nam

  Ngày 16 tháng 11 năm 2020

 7. Bộ Luật Lao động 2019: Quan hệ lao động

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 8. Bộ Luật Lao động 2019: Tiền lương

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 9. Bộ Luật Lao động 2019: Đào tạo, học nghề và tập nghề

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.