Ấn phẩm

2020

 1. Bản tin "COVID-19: Thực trạng - Tác động và Ứng phó - những điều Công đoàn và Người sử dụng lao động cần biết"

  Ngày 13 tháng 5 năm 2020

  Bản tin đặc biệt về COVID-19 giới thiệu những nội dung nổi bật về các tác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiệp và người lao động, đồng thời giới thiệu một số công cụ giúp các công đoàn và người sử dụng lao động ứng phó hiệu quả với những thách thức mà COVID-19 mang lại nhằm bảo đảm việc làm và sức khỏe cho người lao động.

 2. Hướng dẫn cho người sử dụng lao động về quản lý nơi làm việc trong thời gian đại dịch COVID-19

  Ngày 08 tháng 5 năm 2020

  Hướng dẫn này được Vụ các hoạt động của Người sử dụng lao động của ILO (ILO-ACT/EMP) phát triển nhằm sử dụng như tài liệu tham khảo chung cho các EBMO để chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp ở các quốc gia. Mục đích của hướng dẫn là để giúp cho người sử dụng lao động quản lý nơi làm việc trong mùa dịch COVID-19. Hướng dẫn cũng được xây dựng dựa trên các tài liệu, hướng dẫn và chỉ thị do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chính phủ các nước và các tổ chức thành viên doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp (EBMO) công bố.

 3. Ghi chú về kỹ năng - Học tập từ xa trong thời kỳ giãn cách xã hội COVID-19

  Ngày 29 tháng 4 năm 2020

 4. Hỏi – Đáp về Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Xóa bỏ Lao động Cưỡng bức

  Ngày 28 tháng 4 năm 2020

  Cuốn sách Hỏi-Đáp gồm 18 câu hỏi về những nội dung chính trong Công ước 105 về Xóa bỏ Lao động Cưỡng bức cũng như vai trò, vị trí của Công ước này trong hệ thống các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và trách nhiệm của các quốc gia thành viên.

 5. Bản tin Quan hệ Lao động số 31 – Quý IV - 2019

  Ngày 27 tháng 4 năm 2020

  Bản tin Quan hệ lao động này được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

 6. Nhân lực ngành y tế tại Việt Nam

  Ngày 25 tháng 4 năm 2020

 7. Đại dịch COVID-19 với thị trường lao động Việt Nam

  Ngày 21 tháng 4 năm 2020

 8. Các Tiêu chuẩn của ILO và dịch COVID-19 (virus Corona)

  Ngày 08 tháng 4 năm 2020

  Những quy định chính trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế có thể áp dụng trong bối cảnh bùng phát của đại dịch COVID-19

 9. Báo cáo nhanh số 2 của ILO: COVID-19 và thế giới việc làm

  Ngày 31 tháng 3 năm 2020

 10. © Peter Parks / AFP 2020

  Báo cáo nhanh số 1 của ILO: COVID-19 và thế giới việc làm

  Ngày 31 tháng 3 năm 2020

 11. Hướng dẫn giảng viên - Khóa tập huấn doanh nghiệp về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 25 tháng 3 năm 2020

 12. Người lao động và người sử dụng lao động nên làm gì trong mùa dịch COVID-19?

  Ngày 23 tháng 3 năm 2020

 13. COVID-19: Hãy bảo vệ bản thân và những người xung quanh

  Ngày 11 tháng 3 năm 2020

 14. Làm việc từ xa: Lợi ích và thách thức tiềm tàng

  Ngày 11 tháng 3 năm 2020

  Một số lợi ích hứa hẹn và những thách thức tiềm tàng của làm việc từ xa ảnh hưởng tới người sử dụng lao động, người lao động, và xã hội được tóm tắt tại infographic dưới đây.

 15. Việc làm Thoả đáng và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại Việt Nam – Báo cáo Quốc gia

  Ngày 29 tháng 2 năm 2020

  Ấn phẩm này là kết quả của sự hợp tác giữa Vụ Thống kê của ILO và Văn phòng Quốc gia ILO tại Việt Nam. Mục tiêu của Báo cáo là phân tích xu hướng thị trường lao động quốc gia thông qua lăng kính của các chỉ tiêu thị trường lao động và Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) quốc tế.

 16. Hỏi đáp về tiêu chuẩn lao động quốc tế

  Ngày 22 tháng 2 năm 2020

 17. Cam kết về lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

  Ngày 12 tháng 2 năm 2020

 18. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý IV/2019

  Ngày 06 tháng 2 năm 2020

 19. Dự án ENHANCE, Bản tin số 6, tháng 1/2020

  Ngày 31 tháng 1 năm 2020

 20. Tập trung vào gia đình: Gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn hướng đến tăng diện bao phủ an sinh xã hội đa tầng tại Việt Nam

  Ngày 13 tháng 1 năm 2020

  Báo cáo này được xây dựng trong khuôn khổ các hoạt động do Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam triển khai xây dựng phương án mở rộng các quyền lợi an sinh xã hội trở thành một phần của hệ thống an sinh xã hội đa tầng.