Ấn phẩm

2019

 1. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của Người lao động, số Quý 3/2019

  Ngày 07 tháng 11 năm 2019

  Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của Người lao động số này sẽ giới thiệu một số nội dung cân nhắc sửa đổi Luật Công đoàn, cũng như phân tích về các hiện tượng xấu như tín dụng đen và tác động của tín dụng đen tới đời sống của NLĐ. Đặc biệt, chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi sẽ giới thiệu một số chỉ số thống kê về thương lượng tập thể.

 2. Đối thoại Xã hội Ba bên cấp Quốc gia – Tài liệu hướng dẫn của ILO nhằm cải thiện quản trị

  Ngày 07 tháng 11 năm 2019

  Trong những năm qua, căn cứ vào nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức đối với hỗ trợ kỹ thuật của ILO trong hoạt động thiết lập hoặc tăng cường cơ chế đối thoại xã hội ba bên (ĐTXHBB) ở cấp chính sách, trong khuôn khổ Chương trình và Ngân sách của ILO cho giai đoạn 2012-13, nhiều quốc gia đã coi “tăng cường hợp tác ba bên và đối thoại xã hội” là một ưu tiên và yêu cầu ILO hướng dẫn và hỗ trợ. Cuốn đối thoại Xã hội Ba bên cấp Quốc gia này đã được thiết kế để đáp ứng nhu cầu này.

 3. Dự án ENHANCE, Bản tin số 5, tháng 10/2019

  Ngày 31 tháng 10 năm 2019

 4. Công ước 98 về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể

  Ngày 29 tháng 9 năm 2019

 5. Tờ rơi nâng cao nhận thức cho Người sử dụng lao động và các doanh nghiệp về lao động trẻ em

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 6. Quy tắc ứng xử của Người lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 7. Hướng dẫn Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 8. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc

  Ngày 13 tháng 9 năm 2019

  Câu chuyện bằng tranh này cho thấy nhiều người lao động vẫn đang bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Phòng chống phân biệt đối xử là một phần quan trọng để đem việc làm thỏa đáng đến với tất cả mọi người.

 9. Công ước số 190 của ILO năm 2019 về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối tại nơi làm việc.

  Ngày 26 tháng 8 năm 2019

  Công ước số 190 của ILO về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối tại nơi làm việc được thông qua tại: Geneva, Phiên họp thứ 108 của Hội nghị Lao động Quốc tế (ngày 21 tháng 6 năm 2019)

 10. ILO 100 năm – Chặng đường vì Công bằng Xã hội

  Ngày 23 tháng 8 năm 2019

  Chủ tịch Hồ Chí Minh và ILO với lý tưởng chung hướng tới việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người

 11. Brochure Dự án Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20 (Giai đoạn 2)

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

 12. Tóm tắt thông tin: Chương trình Tam giác khu vực ASEAN

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Chương trình Tam giác khu vực ASEAN (TRIANGLE in ASEAN), là một phần trong nỗ lực toàn cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhằm thúc đẩy công bằng trong di cư. Thông qua hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp các chính phủ, các đối tác xã hội, xã hội dân sự và các cơ quan khu vực, Chương trình Tam giác khu vực ASEAN sẽ tạo ra một tập hợp các chính sách, các công cụ và dịch vụ để tăng cường sự đóng góp của lao động di cư vào tăng trưởng và phát triển ổn định và bao trùm.

 13. Hỏi - Đáp Công ước số 98 năm 1949 của ILO về áp dụng các nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Cuốn sách gồm 19 câu hỏi đáp về các nội dung chủ chốt của Công ước 98, là một tài liệu truyền thông cho những cá nhân, tổ chức hữu quan, nhất là người lao động, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động... dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ được nêu trong Công ước.

 14. Bản tin quan hệ lao động số 29 – Quý II-2019

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Quan hệ lao động ở Việt nam ngày càng phát triển và nhận được ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên, hệ thống thông tin về quan hệ lao động (QHLĐ) ở Việt Nam hiện tại bị giới hạn, sơ sài và không đáp ứng nhu cầu thực tế. Những người quan tâm đến quan hệ lao động nói chung và những người trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến quan hệ lao động nói riêng không có cơ hội tiếp cận thông tin cần thiết để có cái nhìn rộng hơn về lĩnh vực này. Chính vì vậy, Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới (NIRF) – Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Quan hệ Lao động (CIRD) – Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Cục QHLĐTL) – Bộ Lao động,Thương binh - Xã hội (Bộ LĐTBXH) xây dựng Bản tin Quan hệ lao động định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ một cách khách quan và đầy đủ.

 15. Luật chơi: Giới thiệu về các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Tài liệu này trình bày ngắn gọn về chính sách tiêu chuẩn của ILO nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tự chủ của các đối tác ba bên truyền thống của ILO, cũng như hệ thống của Liên hợp quốc, các độc giả không phải là chuyên gia và công chúng nói chung.

 16. Sổ tay hướng dẫn Lồng ghép Chính sách Việc làm công vào việc Triển khai Hợp phần Cơ sở Hạ tầng trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo Bền vững

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức biên soạn cuốn Sổ tay hướng dẫn lồng ghép chính sách việc làm công vào việc thực hiện hợp phần cơ sở hạ tầng trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo Bền vững.

 17. Get Ahead Giới và Kinh doanh - Tài liệu học viên

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Mục tiêu cơ bản của chương trình tập huấn GET Ahead là giúp phụ nữ tiếp cận hiệu quả hơn với chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh thông qua các hoạt động thực hành thực tế và tương tác lẫn nhau

 18. Get Ahead Giới và Kinh doanh - Cẩm nang giảng viên

  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Mục tiêu cơ bản của chương trình tập huấn GET Ahead là giúp phụ nữ tiếp cận hiệu quả hơn với chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh thông qua các hoạt động thực hành thực tế và tương tác lẫn nhau

 19. Giới thiệu về các công việc nguy hiểm, độc hại, cấm sử dụng trẻ em theo pháp luật.

  Ngày 21 tháng 8 năm 2019

  Hiện tại có rất nhiều hỗ trợ hướng đến mục tiêu quốc tế đã được thống nhất về chấm dứt lao động trẻ em mà gần đây được tái khẳng định trong Mục tiêu Phát triển Bền vững(SDG) 8.7. Lao động trẻ em là các công việc có hại hoặc gây hậu quả tiêu cực đối với sự phát triển và an sinh củatrẻ. Một trong những hình thức lao động trẻ em là “các công việc nguy hiểm, độc hại” - một trong những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất nghiêm cấm sử dụng trẻ em.

 20. Tóm tắt Công Ước 138 về Độ tuổi tối thiểu của ILO

  Ngày 21 tháng 8 năm 2019

  Mục đích C138 về Độ tuổi tối thiểu là xóa bỏ hiệu quả lao động trẻ em – là những công việc gây nguy hiểm cho sức khỏe, an toàn hoặc đạo đức của trẻ, ảnh hưởng đến giáo dục bắt buộc của trẻ hoặc đơn giản những công việc mà là trẻ còn quá nhỏ để làm.