Lao động trẻ em

Sổ tay hỏi - đáp về sử dụng lao động chưa thành niên

Sổ tay hỏi đáp về sử dụng lao động chưa thành niên được biên soạn trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực quốc gia nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam (ENHANCE) với Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cuốn sổ tay cung cấp thông tin về những quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 nói chung và việc sử dụng lao động chưa thành niên nói riêng, cũng như thông tin về hai Công ước quan trọng của ILO về lao động trẻ em: Công ước về tuổi tối thiểu được đi làm việc, 1973 (số 138) và Công ước về nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999 (số 182). Hy vọng tài liệu này sẽ góp phần nâng cao nhận thức và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ nhà nước, nhân viên, đối tác xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng nói chung.