Tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí quản lý trên thế giới và tại Việt Nam

Thế giới việc làm vẫn tồn tại rào cản vô hình (glass ceiling) với phụ nữ, và nam giới vẫn tiếp tục thống trị các vị trí đưa ra quyết định. Đây là thực trạng cả ở Việt Nam và trên thế giới.