Câu chuyện nhà máy

Xây dựng hệ thống giải quyết khiếu kiện hiệu quả để phát triển bền vững

Đối với các doanh nghiệp trong ngành dệt may và da giầy, việc xây dựng một hệ thống giải quyết khiếu kiện hiệu quả là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động cũng như doanh thu của doanh nghiệp. Câu chuyện tại một nhà máy tham gia chương trình Better Work Việt Nam cho thấy để thiết lập một hệ thống giải quyết khiếu kiện hiệu quả cần sự trao đổi, tham vấn, và cùng chung tay thực hiện giữa Ban lãnh đạo và người lao động tại doanh nghiệp.