Sổ tay nghề nghiệp tra cứu nhanh

Sổ tay mô tả ngắn gọn các nghề nghiệp phổ biến, phù hợp để hướng nghiệp cho thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-18. Tài liệu được sử dụng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông, các đơn vị đào tạo nghề và tại cộng đồng.