Ủy ban toàn cầu về tương lai việc làm

Việc làm vì một tương lai tươi sáng hơn (tóm tắt tổng quan)

Báo cáo của Ủy ban Toàn cầu về Tương lai Việc làm xem xét cách thức để có được một tương lai việc làm tươi sáng hơn cho tất cả mọi người tại thời điểm đang diễn ra những thay đổi chưa từng có và những thách thức quan trọng trong thế giới việc làm.