Thương lượng tập thể và thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp – Nghiên cứu kinh nghiệm của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và CĐ KKT Hải Phòng

Tài liệu này tóm tắt báo cáo đánh giá của TS. Đỗ Quỳnh Chi và ông Nguyễn Ngọc Trung về các thí điểm trong chương trình hợp tác hỗ trợ giữa Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trích một số nội dung từ các tài liệu quan trọng của ILO về thương lượng tập thể.