Tài liệu Tóm tắt chính sách theo chủ đề - Chính thức hóa Doanh nghiệp

Chính thức hóa hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các chuỗi cung ứng ở Châu Mỹ La Tinh: Các công ty đa quốc gia có vai trò gì?