Dự án ENHANCE, Bản tin số 3, tháng 6/2018

Bản tin số 3 của dự án ENHANCE sẽ cung cấp thông tin cập nhật về sự kiện và các thông tin nổi bật sau:

· Đánh giá Dự án Giữa kỳ
· Tập huấn về Hệ thống DBMR và thu thập dữ liệu
· Tham quan học tập tại ILO Philippines
· Hội thảo tư vấn về Luật Lao động Trẻ em
· Đánh giá về truyền thông đại chúng
· Phân tích Chuỗi Giá trị
· Ký kết các Thỏa thuận Thực hiện với các Sở LĐTBXH và Sở GDĐT
· Các sự kiện cộng đồng ở Hà Nội và An Giang
· Khóa học trực tuyến dành cho Thanh tra Lao động