Tờ rơi thể lệ cuộc thi truyền thông quốc gia An toàn cho lao động trẻ

Hãy lên tiếng vì an toàn khi làm việc của lao động trẻ, vì một môi trường làm việc an toàn mà bạn muốn.