Tương lai của việc làm

Việt Nam trong quá trình chuyển đổi: Công nghệ đang thay đổi việc làm và doanh nghiệp như thế nào (báo cáo tóm tắt quốc gia)

Báo cáo tóm tắt về Việt Nam dựa trên nghiên cứu của ILO “ASEAN trong quá trình chuyển đổi: Công nghệ đang thay đổi việc làm và các doanh nghiệp như thế nào”. Báo cáo xem xét tác động của công nghệ và những hệ lụy đến doanh nghiệp và nhu cầu về việc làm, tập trung vào ngành dệt may – da giầy và sản phẩm điện – điện tử tại Việt Nam.

Việt Nam chưa chứng kiến những tác động của công nghệ tại nơi làm việc ở mức độ như một số nước láng giềng khác phát triển hơn trong khu vực ASEAN. Điều này chủ yếu là do chi phí nhân công cạnh tranh cùng với chi phí đầu tư khá lớn vào công nghệ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra không phải là “có hay không”, mà là “khi nào” những cải tiến đó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam.