Phòng ngừa lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt Nam Hướng dẫn dành cho giảng viên

Tài liệu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) phối hợp biên soạn và ban hành.

Hướng dẫn dành cho giảng viên nhằm giúp các tổ chức và cá nhân tham gia đào tạo cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, giúp họ đánh giá, xác định và giảm thiểu nguy cơ lao động cưỡng bức trong hoạt động của các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng.
Hướng dẫn dành cho giảng viên hỗ trợ việc phổ biến Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động về phòng ngừa lao động cững bức trong chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt Nam.