Phòng ngừa lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt Nam Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động

Tài liệu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) phối hợp biên soạn và ban hành làm tư liệu tham khảo dành cho quản lý, cán bộ nhân sự, cán bộ tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Tài liệu hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động nhằm giúp các thành viên của VCCI và các doanh nghiệp khác tại Việt Nam đánh giá, xác định và giảm thiểu nguy cơ cưỡng bức lao động trong hoạt động của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng. Tài liệu cũng bao gồm danh mục kiểm tra các dấu hiệu vi phạm phục vụ đánh giá tuân thủ.

Ngoài cuốn "Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động" còn có cuốn "Hướng dẫn dành cho giảng viên".