Thông tin tóm lược

Xu hướng gia tăng lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài

Bản thông tin tóm lược này xem xét xu hướng gia tăng lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài và đưa ra những khuyến nghị nhằm đảm bảo quyền lợi tối thiểu cho họ.