Tóm tắt chính sách

Bảo đảm thu nhập cho người cao tuổi ở Việt Nam: Lương hưu xã hội

Bản tóm tắt chính sách do ILO và UNFPA tại Việt Nam thực hiện cho thấy lạm phát đã làm giảm 33% giá trị thật của lương hưu xã hội kể từ năm 2010.