Thành lập nhóm kinh doanh

Doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như thiếu kiến thức, kỹ năng kinh doanh, không có năng lực để thực hiện những đơn hàng lớn... Các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực như đất đai, vốn, thông tin... và thường không được hưởng lợi từ các chính sách ỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ do họ không có tổ chức đại diện cho mình hay nói các khác tiếng nói của họ không được lắng nghe.

Tài liệu hướng dẫn "Thành lập nhóm kinh doanh" là một công cụ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ vượt qua những khó khăn đó thông qua việc thúc đẩy các lợi thế của hoạt động theo nhóm. Tài liệu này cung cấp cho người đọc khái niệm về nhóm kinh doanh, các loại hoạt động kinh doanh mà các thành viên trong nhóm có thể cùng nhau thực hiện, cách thức tổ chức và tiến hành các hoạt động đó một cách hệ thống, những lợi ích mang lại từ các hoạt động kinh doanh của nhóm. Tài liệu cũng tập trung vào việc thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới trong nhóm kinh doanh, bao gồm cơ hội bình đẳng cho cả phụ nữ và nam giới để có thể trở thành lãnh đạo nhóm kinh doanh và được hưởng lợi một cách công bằng.