Để được tuyển dụng

Cuốn sách nhằm giúp những cá nhân đang mong muốn tìm một công việc tại một cơ sở có đăng ký kinh doanh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn đang sống tại một thị trấn hay một thành phố. Cẩm nang này có thể được sử dụng cho bất kỳ ai từ cá nhân NKT đến các tổ chức/nhóm hội của NKT... Nó cũng có thể được sử dụng một cách độc lập hoặc cũng có thể được sử dụng như một tài liệu cho một khóa đào tạo.

Khi bạn tìm đọc cuốn cẩm nang này, cũng chính là lúc bạn đang có ý định tìm một công việc nào đó trong đầu. "Để được tuyển dụng" được thiết kế để giúp bạn biết nên bắt đầu từ đâu. Cuốn sách cung cấp những thông tin về tìm việc cũng như giúp bạn cách luyện tập các kỹ năng tìm việc.