Chương trình của ILO tại Việt Nam

Ấn phẩm

 1. Người sử dụng lao động cần biết: Giải quyết tranh chấp lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 2. Người sử dụng lao động cần biết: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 3. Người sử dụng lao động cần biết: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 4. Người sử dụng lao động cần biết: An toàn vệ sinh lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 5. Bản tin Quan hệ Lao động số 35 – Quý IV - 2020

  Ngày 05 tháng 5 năm 2021

  Bản tin Quan hệ lao động được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

 6. Bộ Luật Lao động 2019: Giải quyết tranh chấp lao động

  Ngày 03 tháng 2 năm 2021

  Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động trong Bộ Luật Lao động 2019.

 7. Bộ Luật Lao động 2019: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

  Ngày 03 tháng 2 năm 2021

  Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến thời giờ làm việc, nghỉ ngơi trong Bộ Luật Lao động 2019.