Chương trình của ILO tại Việt Nam

Ấn phẩm

 1. Cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018: Những câu hỏi thường gặp

  Ngày 24 tháng 5 năm 2018

  Nếu bạn cần làm rõ về Cuộc thi Nghiên cứu Lao động 2018, vui lòng xem các câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng gửi tới han_contest@ilo.org để được giải đáp kịp thời.

 2. Brochure Dự án Xây dựng Khung khổ Quan hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động (Dự án NIRF/ Nhật Bản)

  Ngày 23 tháng 5 năm 2018

 3. Cải cách tiền lương trong khu vực ngoài Nhà nước

  Ngày 11 tháng 5 năm 2018

  Bản tóm tắt chính sách nêu bật tầm quan trọng của việc cải thiện cơ chế điều chỉnh tiền lương tối thiểu và củng cố thương lượng tập thể trong khu vực ngoài Nhà nước tại Việt Nam.

 4. Thể lệ cuộc thi Nghiên cứu về Lao động

  Ngày 24 tháng 4 năm 2018

 5. Leaflet cuộc thi Nghiên cứu về Lao động

  Ngày 24 tháng 4 năm 2018

 6. Brochure cuộc thi Nghiên cứu về Lao động

  Ngày 24 tháng 4 năm 2018

 7. Thương lượng tập thể và thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp – Nghiên cứu kinh nghiệm của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và CĐ KKT Hải Phòng

  Ngày 08 tháng 11 năm 2016

  Tài liệu này tóm tắt báo cáo đánh giá của TS. Đỗ Quỳnh Chi và ông Nguyễn Ngọc Trung về các thí điểm trong chương trình hợp tác hỗ trợ giữa Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trích một số nội dung từ các tài liệu quan trọng của ILO về thương lượng tập thể.