Chương trình của ILO tại Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

 1. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Giải quyết tranh chấp lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 2. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 3. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 4. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: An toàn vệ sinh lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 5. Ấn phẩm

  Bản tin Quan hệ Lao động số 35 – Quý IV - 2020

  Ngày 05 tháng 5 năm 2021

  Bản tin Quan hệ lao động được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

 6. Tin

  Trang web về Bộ Luật Lao động cung cấp thông tin đầy đủ cho người lao động, người sử dụng lao động

  Ngày 31 tháng 3 năm 2021

  Trang web đã hòa mạng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thời điểm Bộ Luật Lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực.

 7. Flyer

  Bộ Luật Lao động 2019: Giải quyết tranh chấp lao động

  Ngày 03 tháng 2 năm 2021

  Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động trong Bộ Luật Lao động 2019.