Chương trình của ILO tại Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

  1. Quan hệ lao động

    Trên sóng truyền hình: Phim dài tập về hoạt động công đoàn của người lao động

    Ngày 31 tháng 3 năm 2018

    Bước ngoặt, một bộ phim truyền hình tâm lý xã hội hay của Hàn Quốc, đang lên sóng VTV2 hàng ngày.