Chương trình của ILO tại Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

 1. Bulletin

  Bộ Luật Lao động 2019: Giải quyết tranh chấp lao động

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 2. Bulletin

  Bộ Luật Lao động 2019: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 3. Bulletin

  Bộ Luật Lao động 2019: Phân biệt đối xử và quấy rối tình dục tại nơi làm việc

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 4. COVID-19

  Đối thoại: chìa khóa giúp doanh nghiệp tồn tại và vượt khó tại Việt Nam

  Ngày 03 tháng 8 năm 2020

  Đại dịch COVID-19 đã để lại những tác động nghiêm trọng tới ngành dệt may, da giầy, túi xách, với gần một phần tư người lao động mất việc. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã và đang hỗ trợ các đối tác thúc đẩy đối thoại tại cấp doanh nghiệp để bảo vệ những người lao động dễ bị tổn thương nhất.

 5. Ấn phẩm

  Bản tin Quan hệ Lao động số 31 – Quý IV - 2019

  Ngày 27 tháng 4 năm 2020

  Bản tin Quan hệ lao động này được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

 6. Video

  Cán bộ công đoàn tham gia bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại tòa án

  Ngày 15 tháng 3 năm 2020

 7. Bình đẳng giới

  Bộ Luật Lao động sửa đổi: Từ bảo vệ đến trao quyền cho phụ nữ

  Ngày 07 tháng 3 năm 2020

  Phụ nữ Việt Nam đã và đang giữ một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Bộ Luật Lao động sửa đổi hướng tới đảm bảo rằng phụ nữ có thể nhận được thành quả xứng đáng cho những đóng góp của mình, thông qua giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và phân biệt đối xử tại nơi làm việc.