Chương trình của ILO tại Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

 1. CPTPP

  Quốc hội phê chuẩn thông qua CPTPP, VN tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn lao động quốc tế

  Ngày 12 tháng 11 năm 2018

  Hiệp định thương mại khu vực vành đai Thái Bình Dương này bao gồm các yêu cầu cụ thể về lao động để đảm bảo tự do thương mại sẽ đóng góp vào phát triển bền vững và đồng thời giúp người lao động và các doanh nghiệp cùng được hưởng lợi ích kinh tế một cách công bằng.

 2. Quan hệ lao động

  Việt Nam sẵn sàng xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới cho nền kinh tế thị trường

  Ngày 09 tháng 11 năm 2018

  Khung khổ mới này sẽ giúp Việt Nam giải quyết những thách thức về quan hệ lao động và thực hiện những cam kết lao động trong các hiệp định thương mại tự do.

 3. Tiêu chuẩn lao động quốc tế

  Việt Nam xem xét phê chuẩn công ước của ILO nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể

  Ngày 08 tháng 11 năm 2018

  Thương lượng tập thể là một quyền cơ bản. Thương lượng tập thể hiệu quả có thể giúp giảm đình công tự phát và xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

 4. Sự kiện

  Hội thảo nâng cao nhận thức về các công ước chính của ILO và cam kết lao động trong các FTA

  Sự kiện được đồng tổ chức bới ILO và Tổng Liên đoàn Lao động với mục đích tăng cường nhận thức cho cán bộ công đoàn đặc biệt là cho chủ tịch công đoàn mới tại các khu công nghiệm về các công ước lao động chính của ILO.

 5. Góc nhìn

  EU-Việt Nam FTA đóng vai trò quan trọng khích lệ Việt Nam tiếp tục cải cách lao động

  Ngày 28 tháng 9 năm 2018

  Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee bình luận về vai trò của Hiệp định Thương mại Tự do EU- Việt Nam trên con đường hướng tới quản trị dân chủ thị trường lao động.

 6. Tiêu chuẩn lao động quốc tế

  FTA với EU kêu gọi Việt Nam phê chuẩn những tiêu chuẩn lao động cơ bản còn lại

  Ngày 30 tháng 7 năm 2018

  Các công ước cơ bản của ILO quy định những quyền cho phép các tác nhân của thị trường lao động ở Việt Nam quyết định và hỗ trợ những điều chỉnh về quản trị thị trường lao động cần thiết cho tự do hóa thương mại.

 7. Công đoàn

  Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp chính thức được thành lập

  Ngày 27 tháng 7 năm 2018

  Mạng lưới bao gồm 50 công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ở 48 tỉnh, thành trên cả nước, là mô hình liên kết trên tinh thần tự nguyện, có trách nhiệm, cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn.