Chương trình của ILO tại Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

 1. Công đoàn

  Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp chính thức được thành lập

  Ngày 27 tháng 7 năm 2018

  Mạng lưới bao gồm 50 công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ở 48 tỉnh, thành trên cả nước, là mô hình liên kết trên tinh thần tự nguyện, có trách nhiệm, cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn.

 2. Nghiên cứu lao động

  Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 công bố đề xuất đạt giải

  Ngày 26 tháng 7 năm 2018

  Năm đề xuất đạt giải sẽ nhận được hỗ trợ tài chính cho quá trình thực hiện và tăng cường năng lực để hoàn thiện nghiên cứu vào cuối năm 2018.

 3. Quan hệ lao động

  Nghị quyết mang tính lịch sử định hướng tiến trình cải cách tiền lương tại Việt Nam

  Ngày 31 tháng 5 năm 2018

  Là một trong hai văn bản quan trọng được ban hành sau Hội nghị Trung ương 7 diễn ra vào ngày 7-12/5/2018, Nghị quyết số 27-NQ/TW ghi nhận những gợi ý của ILO liên quan đến cải cách chính sách tiền lương tại Việt Nam.

 4. Video

  Quan hệ lao động Việt Nam

  Ngày 30 tháng 5 năm 2018

  Quan hệ lao động Việt Nam: Tương quan giữa tăng trưởng toàn diện và tiêu chuẩn quan hệ quốc tế

 5. OpEd

  Hồ Chí Minh, quyền lao động và ILO

  Ngày 23 tháng 5 năm 2018

  Bài viết của Giám đốc ILO Việt Nam, Chang-Hee Lee

 6. Sự kiện

  Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và hoạt động công đoàn các khu công nghiệp/ khu chế xuất/khu kinh tế (KCN/KCX/KKT)

  Trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhiều tác động được dự đoán mang lại cho doanh nghiệp cũng là các yếu tố mang lại cơ hội và thách thức cho hoạt động công đoàn, đặc biệt là hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp (KCN) có số lượng người lao động lớn. Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi này, cũng như thúc đẩy hoạt động công đoàn tại các KCN hiệu quả hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định.

 7. Quan hệ lao động

  Khởi động Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 với tổng giải thưởng 100 triệu đồng

  Ngày 24 tháng 4 năm 2018

  Sáng kiến nhằm thúc đẩy năng lực nghiên cứu về vấn đề lao động, đặc biệt là các nội dung về quan hệ lao động, tại Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ từ 24/4/2018 đến 25/6/2018.