Chương trình của ILO tại Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

 1. Bình luận

  Không chỉ dừng ở những chiến dịch online, loại bỏ nạn quấy rối tình dục cần luật pháp và hành động cứng rắn

  Ngày 24 tháng 5 năm 2019

  Bà Andrea Prince, chuyên gia Luật Lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam

 2. Nghiên cứu lao động

  Công bố các tác giả đạt giải thưởng về nghiên cứu lao động

  Ngày 28 tháng 3 năm 2019

  Cuộc thi giúp cộng đồng học thuật Việt Nam tăng cường năng lực nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến lao động, đặc biệt là quan hệ lao động.

 3. Tuân thủ pháp luật

  Việt Nam triển khai chiến dịch thanh tra lao động vì sự phát triển bền vững của ngành chế biến gỗ

  Ngày 27 tháng 3 năm 2019

  Tình hình tuân thủ pháp luật trong ngành hiện còn nhiều bất cập, chủ yếu về số giờ làm thêm, hợp đồng lao động, trợ cấp thôi việc, an toàn và sức khỏe lao động, và bảo hiểm xã hội.

 4. Bình đẳng giới

  Hãy trả lại ý nghĩa thật sự cho Ngày Quốc tế Phụ nữ

  Ngày 08 tháng 3 năm 2019

  Bà Andrea Prince, chuyên gia cao cấp về luật lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam

 5. Công đoàn

  Phương thức hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Kinh nghiệm của một số quốc gia và một số quan sát về thực tiễn ở Việt Nam

  Ngày 14 tháng 2 năm 2019

  TS Chang Hee Lee, chuyên gia cao cấp về quan hệ lao động, Giám đốc ILO Việt Nam

 6. Quan hệ lao động

  Đối thoại nhóm doanh nghiệp mang lại lợi ích cho lao động ngành may khu vực phía Nam

  Ngày 21 tháng 1 năm 2019

  Đối thoại nhóm doanh nghiệp góp phần giảm tỷ lệ lao động nghỉ việc, củng cố mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giúp người lao động được hưởng điều kiện làm việc đồng đều giữa các doanh nghiệp.

 7. Thương lượng tập thể

  Thỏa ước lao động tập thể nhóm mở rộng cho 10 doanh nghiệp du lịch

  Ngày 04 tháng 1 năm 2019

  Dự kiến số lượng doanh nghiệp tại Đà Nẵng tham gia thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp sẽ đạt tới con số 50 trong năm 2019.