Applying the G20 Training Strategy in Viet Nam (Phase 2)

Viet Nam ra mắt Hội đồng kỹ năng ngành Nông Nghiệp

Bài viết | Hanoi, Viet Nam | Ngày 15 tháng 11 năm 2019

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, ở Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp đã được thành lập với quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội (LĐ-TB-XH) Lễ ra mắt đã được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn Nâng tầm kỹ năng Việt Nam.

Hội đồng Kỹ năng nghề ngành Nông Nghiệp (SSC) được thành lập với 21 thành viên- đây là con số vẫn còn có những điều chỉnh trong giai đoạn thử nghiệm của Hội đồng kỹ năng ngành dự kiến kéo dài 03 năm. Những thành viên này là các đại diện đến từ các đối tác ba bên. Từ cộng động doanh nghiệp, Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp có sự tham gia của đại diện các hiệp hội trong ngành Nông nghiệp, bao gồm: Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Khoa học công nghệ thực phẩm (VAFoST); Hiệp hội doanh nghiệp Vừa và nhỏ; các doanh nghiệp trong ngành Nông nghiệp. Phía cơ quan nhà nước, có cả các thành viên của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), đại diện của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp với vai trò thư ký trong giai đoạn thử nghiệm và Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn (MARD). Đại diện của Trường đại học Nông nghiệp 1, Cao đẳng công nghệ và thủy sản; Cao đẳng Nông Lâm Tây Bắc. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (VGCL) là đại diện của người lao động.

Lễ ra mắt nhằm giới thiệu các thành viên tới công chúng cũng như các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng kỹ năng ngành Nông nghiệp. Bộ LĐ-TB-XH nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội đồng kỹ năng ngành, đặc biệt là ngành Nông nghiệp do tính phức tạp của Ngành và tầm quan trọng của Ngành trong nên kinh tế Việt Nam, hiện vẫn đang tạo ra hơn 40% việc làm của toàn lực lượng lao động.

Tôi tin tưởng rằng Hội đồng kỹ năng ngành, với khả năng nâng cao sự điều phối ở cấp ngành, có những tiềm năng để đạt được các mục tiêu đề ra với sự hỗ trợ hết mình của DVET."

Ông Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam
Ông Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO ở Việt Nam cho rằng việc ra mắt Hội đồng ngành là bước đi quan trọng giúp giảm khoảng trống về kỹ năng, “Hồ Chí Minh đã nói “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. ILO Việt Nam cam kết đồng hành cùng DVET để xây dựng “hòn núi cao” vì sự thịnh vượng hơn nữa của Việt Nam với một lực lao động có kỹ năng. Tôi tin tưởng mạnh mạnh mẽ rằng các Hội đồng kỹ năng ngành, với khả năng nâng cao sự điều phối ở cấp ngành, có những tiềm năng để đạt được mục tiêu đề ra với sự hỗ trợ hết mình của DVET. ILO vui mừng là một trong những đối tác cùng đóng góm cho tiến trình nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”.

Buổi lễ khép lại với cam kêt của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong việc hỗ trợ Hội đồng kỹ năng ngành Nông nghiệp là mô hình để vận động cho hệ thống chính sách hỗ trợ Hội đồng kỹ năng ngành.