Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hội thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hà Nội

Hội thảo lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia, các nhà quản lý của đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan và đặc biệt là ý kiến của người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện và Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

Nội dung của hội thảo

  • Cơ quan chủ trì hội thảo trình bày dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;
  • Các chuyên gia đóng góp tham luận;
  • Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến.

Kết quả đầu ra của hội thảo

  • Tổng hợp các ý kiến tham luận của chuyên gia và góp ý của đại biểu;
  • Các phương án được số đông chuyên gia và đại biểu lựa chọn;
  • Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý tại hội thảo;
  • Dự thảo Thông tư lần 2 trình Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ký ban hành.

Thông tin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Phương Vinh
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Email: phuongvinh@ilo.org