Dự án Tăng cường Kĩ năng Làm việc Thúc đẩy Thương mại theo Chiến lược Đào tạo của G20

Dự án đáp ứng sự mong muốn của Liên bang Nga trong việc hợp tác với ILO hỗ trợ thực thi Chiến lược Đào tạo của G20 nhằm phát triển kĩ năng làm việc và nhu cầu việc làm ở một số quốc gia.

Các quốc gia tham gia dự án: Armenia, Jordan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Việt Nam
Đối tác tại Việt Nam
: Tổng cục Dạy nghề; chính quyền địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động và các cơ sở đào tạo tại Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Khánh Hòa (đối với ngành du lịch), và Sóc Trăng, An Giang (đối với ngành thủy sản).

Bối cảnh dự án

Vào tháng 6/2010 tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G20 ở Toronto, các nhà lãnh đạo đã hoan nghênh Chiến lược Đào tạo của nhóm G20 do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xây dựng nhằm phát triển lực lượng lao động có tay nghề hướng tới tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng. Khi xây dựng chiến lược này, ILO đã phối hợp chặt chẽ với đại diện của doanh nghiệp và người lao động, tham vấn các tổ chức quốc tế và dựa vào Kết luận về kĩ năng hướng tới cải thiện năng suất, tạo công ăn việc làm và phát triển được phê chuẩn tại Hội nghị Lao động Quốc tế tháng 6/2008. Tại Seoul vào tháng 11/2010, các nhà lãnh đạo đã cam kết hỗ trợ các quốc gia đang phát triển trong việc thực thi chiến lược quốc gia về kĩ năng làm việc dựa trên Chiến lược Đào tạo của G20.

Dự án đáp ứng sự mong muốn của Liên bang Nga trong việc hợp tác với ILO hỗ trợ thực thi Chiến lược Đào tạo của G20 nhằm phát triển kĩ năng làm việc và nhu cầu việc làm ở một số quốc gia. Ở Việt Nam, dự án được Ban Kĩ năng và Việc làm quản lý với sự phối hợp chặt chẽ của Văn phòng ILO tại Hà Nội và Nhóm Việc làm Bền vững tại Băng cốc. Dự án này đóng góp vào Kết quả Chương trình Việc làm Bền vững Quốc gia VNM126 của Việt Nam.

Dự án tại Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực sau:
  • Cấu phần “Kĩ năng làm việc Thúc đẩy Thương mại’’ của dự án tập trung vào dự báo nhu cầu kĩ năng trong ngành du lịch và thủy sản. Cầu phần này sẽ đưa ra hai báo cáo về nhu cầu kĩ năng của hai ngành và cách thức đáp ứng được các nhu cầu thông qua phương pháp STED của ILO. Đồng thời, dự án cũng sẽ đáp ứng những nhu cầu kĩ năng này thông qua các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực.
  • Trường Quản lý Kinh doanh Matx-cơ-va SKOLKOVO, đối tác thực hiện dự án của ILO, đã phát triển công cụ dự báo nhu cầu kĩ năng nghề và mô hình mô phỏng đào tạo các cán bộ quản lý trường nghề. Dự án sẽ thí điểm áp dụng hai công cụ này tại Việt Nam.
Đối tác tại Việt Nam: Tổng cục Dạy nghề; chính quyền địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động và các cơ sở đào tạo tại Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Khánh Hòa (đối với ngành du lịch), và Sóc Trăng, An Giang (đối với ngành thủy sản).

Mục tiêu dự án

  • Xây dựng năng lực cho từng quốc gia nhằm cải thiện hệ thống đào tạo, đưa chương trình đào tạo đến với những đối tượng cần đào tạo nhất, qua đó góp phần tăng năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế cho các quốc gia.
  • Cải thiện công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp chính quy (TVET).
  • Xác định nhu cầu kĩ năng và phát triển các phương thức mới dự báo nhu cầu kĩ năng trong các ngành kinh tế sử dụng các kĩ năng chịu ảnh hưởng lớn của thay đổi công nghệ.

Kết quả mong đợi

  • Cơ sở đào tạo nghề tại các quốc gia tham gia dự án nâng cao được năng lực trong việc giảng dạy các chương trình có chất lượng cao.
  • Chương trình đào tạo tại các quốc gia tham gia dự án có thể dự báo và đáp ứng được nhu cầu kĩ năng làm việc thúc đẩy thương mại và đa dạng hóa kinh tế.
  • Các công cụ và phương pháp mới mới nhằm phát triển công tác dạy nghề sẽ được xây dựng và thử nghiệm tại một số quốc gia tham gia dự án thông qua sự hợp tác giữa ILO với các chuyên gia quốc tế và các chuyên gia và cơ sở đào tạo của Liên bang Nga.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Ông Ngô Quang Vịnh
Cán bộ dự án quốc gia
Dự án Tăng cường Kỹ năng Làm việc Thúc đẩy Thương mại theo Chiến lược Đào tạo của G20
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84 4 37476300
Email: quangvinh@ilo.org

Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội