Nâng cao điều kiện làm việc của người lao động giải trí là phương thức hỗ trợ hiệu quả các chương trình dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV ở Việt Nam

Dự án hỗ trợ đối tác ba bên – Chính phủ, tổ chức đại diện giới sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động – trong việc nâng cao điều kiện làm việc của người lao động trong ngành giải trí, góp phần tăng cường hiệu quả của các chương trình phòng chống, chăm sóc và điều trị về HIV ở Việt Nam.

Đối tác UNAIDS, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mai và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mạng lưới người lao động giải trí.
Đối tượng thụ hưởng: Người lao động trong vực giải trí, doanh
nghiệp/đơn vị kinh doanh dịch vụ giải trí và các đối tác lao động của ILO.
Địa điểm: Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.

Bối cảnh

Lao động ngành giải trí đối mặt với nhiều sự vi phạm về quyền lao động tại nơi làm việc. Điều này làm hạn chế hiệu quả của Luật Phòng chống, chống HIV/AIDS 2006 trong việc đảm bảo lao động ngành giải trí được tiếp cận với thông tin, giáo dục và truyền thông về phòng chống và kiểm soát HIV. Các dự án can thiệp giảm hại cho người lao động ngành giải trí chủ yếu chú trọng cung cấp dịch vụ hơn là giải quyết các vấn đề về lao động và điều kiện làm viêc, những yếu tố làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV của người lao động giải trí và hạn chế họ sử dụng các dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc và điều trị liên quan tới HIV. Sáng kiến này của ILO, phối hợp với UNAIDS, sẽ lấp đầy khoảng trống trong can thiệp giảm hại hiện nay – góp phần bảo vệ các quyền lao động tại nơi làm việc của người lao động ngành giải trí và giải quyết vấn đề tiếp cận dịch vụ y tế, bạo hành và các điều kiện làm việc không an toàn.

Mục tiêu dự án

Hỗ trợ đối tác ba bên – Chính phủ, tổ chức đại diện giới sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động – trong việc nâng cao điều kiện làm việc của người lao động trong ngành giải trí, góp phần tăng cường hiệu quả của các chương trình phòng chống, chăm sóc và điều trị về HIV ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

  • Nâng cao năng lực của người lao động trong ngành giải trí để họ có thể vận động cho điều kiện làm việc tốt hơn.
  • Nâng cao năng lực của các đối tác ba bên nhằm hỗ trợ việc đảm bảo điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động giải trí tại nơi làm việc.

Hoạt động chính

  • Nâng cao năng lực của người lao động giải trí để họ có khả năng tham gia đối thoại với chủ sử dụng lao động và cơ quan Chính phủ và có kỹ năng vận động để cải thiện điều kiện làm việc.
  • Thực hiện chương trình can thiệp thí điểm tại 20 đơn vị kinh doanh dịch vụ giải trí, hỗ trợ xây dựng các chính sách tại nơi làm việc nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xét nghiệp HIV.
  • Khảo sát về các điều kiện làm việc trong lĩnh vực giải trí nhạy cảm.
  • Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hoạt động xây dựng chính sách và tăng cường việc sử dụng các dịch vụ tư vấn, xét nghiệp HIV thông qua các can thiệp tại nơi làm việc.

Kết quả mong đợi

  • Nhóm/ câu lạc bộ của người lao động giải trí được nâng cao năng lực trong việc vận động cho sự an toàn tại nơi làm việc, tiếp cận các dịch vụ y tế, sức khỏe, không bị bạo hành, bóc lột hay phân biệt đối xử tại nơi làm việc.
  • Các chính sách tại nơi làm việc trong ngành giải trí hỗ trợ nhân viên trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, giảm bạo lực, bóc lột hay phân biệt đối xử tại nơi làm việc.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Thanh Huyền
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Hanoi
Tel.: +84 4 3734 0902 ext. 107
Fax: +84 4 3734 0904
Email: thanhhuyen@ilo.org
Website: www.ilo.org/hanoi