Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam

Dự án sẽ đóng góp vào công cuộc phòng chống và xoá bỏ tình trạng lao động trẻ em tại Việt Nam thông qua hỗ trợ Chương trình Quốc gia Phòng chống và Giảm thiểu Lao động Trẻ em.

Cơ quan chủ quản: Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội (Bộ LĐTBXH)
Các Cơ quan đối tác: Bộ LĐTBXH; các tổ chức của người sử dụng lao động, tổ chức của người lao động; các tổ chức quốc tế; NGO địa phương và quốc gia; và các cơ quan nghiên cứu
Địa bàn triển khai chính: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang

BỐI CẢNH DỰ ÁN

Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Châu Á và thứ hai trên Thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em của Liên Hợp Quốc năm 1990. Việt Nam cũng là một trong những nước phê chuẩn các công ước của Tổ chức Lao Động Quốc tế số 182 (năm 1999) về Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất và số 138 (năm 1973) về Độ tuổi tối thiểu.Việt Nam đã và đang cam kết thực hiện các biện pháp để giải quyết lao động trẻ em thông qua việc xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách và hỗ trợ thể chế để thực hiện. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kế trong giải quyết lao động trẻ em, thiết lập một khung pháp lý vững chắc để phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện một số chương trình và dự án để giảm thiểu lao động trẻ em tại các cấp trung ương và địa phương.

Mặc dù đã có những nỗ lực đáng kể tuy nhiên lao động trẻ em vẫn còn tồn tại đặc biệt trong khu vực kinh tế phi chính thức. Kết quả Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em cho thấy có khoảng 1,7 triệu trẻ em tham gia vào lao động trẻ em trong số đó có đến 34% các em làm việc kéo dài trên 42 giờ một tuần. Tình trạng này có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự phát triển tâm lý của trẻ, hạn chế các cơ hội học tập của các em và ảnh hưởng đến cơ hội việc làm bền vững của các em.

Trong bối cảnh này dự án ENHANCE sẽ hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật để thúc đẩy các nỗ lực của chính phủ trong giải quyết lao động trẻ em, xây dựng trên những thành quả hiện tại và giải quyết lao động trẻ em trong khu vực phi chính thức cũng như một số ngành công nghiệp đã được xác định. Với đối tác chính là Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội và cơ quan tiếp nhập thực hiện của Bộ là Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, dự án sẽ có sự tham gia của nhiều cơ quan liên quan, các đối tác xã hội và các tổ chức dân sự trong quá trình thực hiện.

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Mục tiêu tổng quát của Dự án ENHANCE là xây dựng và củng cố nỗ lực toàn diện và có hiệu quả với sự tham gia của nhiều bên liên quan để phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam.

CÁC KẾT QUẢ CHÍNH

  • Hợp phần nâng cao năng lực: Năng lực của các cơ quan Việt Nam và các tổ chức liên quan trongviệc xác định và giải quyết vấn đề lao động trẻ em như một phần trong nỗ lực thúc đẩy các tiêu chuẩnquốc tế về lao động sẽ được nâng cao.
  • Hợp phần nâng cao nhận thức: Nhận thức về lao động trẻ em, các mối nguy hiểm liên quan và quyđịnh cấm lao động trẻ em được nâng cao trong tất cả các tầng lớp xã hội.
  • Hợp phần can thiệp trực tiếp: Các mô hình can thiệp lồng ghép theo địa lý và theo lĩnh vực nghềnghiệp nhằm phòng ngừa và đưa trẻ em tránh khỏi các nguy cơ hoặc các hình thức lao động tồi tệ nhấtđược xây dựng, thực hiện và lưu trữ thành tư liệu để chuẩn bị cho việc mở rộng ở phạm vi lớn hơn.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Mai Oanh
Quản lý dự án
Văn Phòng Dự án ENHANCE - Tổ Chức Lao Động Quốc Tế Tại Việt Nam
Tầng 14, Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Email: oanh@ilo.org
ĐT: (84-4) 32373603 Máy lẻ: 104
Fax: + 84 4 37340904

Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2018 Vì Một Thế hệ An toàn và Mạnh khỏe

Ngày Thế giới phòng chống Lao động Trẻ em (WDACL) 2018 tập trung vào nhu cầu toàn cầu về cải thiện sức khỏe và an toàn của thế hệ lao động trẻ và chấm dứt lao động trẻ em.

Chiến dịch này hướng đến thúc đẩy các hành động để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) 8.7 về chấm dứt các hình thức lao động trẻ em đến năm 2025. Để đạt được những mục tiêu vì lợi ích của thế hệ tương lai của lưc lượng lao động toàn cầu đòi hỏi phải có cách tiếp cận phối hợp và đồng bộ để loại bỏ lao động trẻ em và thúc đẩy văn hóa phòng ngừa về Sức khỏe và An toàn Lao động.

Băng video clip 90 giây này nhằm nâng cao nhận thức về lao động trẻ em, bao gồm nhận thức về các công việc nguy hiểm độc hại. Video cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa trẻ em dưới độ tuổi lao động tối thiểu ra khỏi mọi hình thức lao động trẻ em, bao gồm các hình thức lao động nguy hiểm, độc hại, và đảm bảo rằng trẻ em có cơ hội tiếp cận giáo dục.

Video: Phòng chống lao độc trẻ em nguy hiểm độc hại - Vì một Thế hệ An toàn và Khỏe mạnh

Video: Phòng chống lao động trẻ em do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu

Video: Trẻ em trước nguy cơ lao động sớm sau thảm họa thiên nhiên

Video: Chấm dứt lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng - Trách nhiệm của tất cả chúng ta!

Video: Tọa đàm về lao động trẻ em nhân ngày WDACL 2018
Video: Hãy nói không với Lao động trẻ em

Video: Đừng để trẻ làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ nuôi dưỡng ước mơ!