Thời gian làm việc

Tài liệu dự án | Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Một số thách thức hiện nay về thời gian làm việc vẫn giống hệt những thách thức năm xưa đã thúc đẩy sự phê chuẩn Công ước đầu tiên của ILO, Công ước Giờ làm Việc (Ngành công nghiệp), 1919 (Số 1):  làm việc quá giờ, không đủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và tăng rủi ro tai nạn khi làm việc. Tại rất nhiều vùng trên thế giới, có mối liên hệ chặt chẽ giữa mức tiền công thấp và làm việc quá giờ. Nhiều giờ làm việc dài liên tục sẽ ngăn cản người lao động nghỉ ngơi, tham gia hoạt động với gia đình và tham gia vào cộng đồng.

Các tiêu chuẩn của ILO về thời gian làm việc
đưa ra khuôn khổ điều tiết thời gian làm việc, giai đoạn nghỉ ngơi hàng ngày, hàng tuần và nghỉ lễ hàng năm. Hầu hết các quốc gia đều giới hạn làm việc 48 giờ hoặc ít hơn và số giờ thực sự làm việc mỗi tuần ở hầu hết các quốc gia đều ít hơn giới hạn 48 giờ do các công ước của ILO quy định. Những giới hạn này giúp thúc đẩy năng suất lao động cao hơn trong khi đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động.

Chính sách về thời gian làm việc cho phép cả nam và nữ chia sẻ trách nhiệm công việc và gia đình, góp phần quan trọng nhằm đạt được bình đẳng giới trong công việc. Các hình thức mới về thời gian làm việc như làm việc lâu hơn trong một ngày nhưng ít ngày hơn trong một tuần, dàn xếp linh hoạt thời gian bắt đầu và kết thúc công việc trong ngày, tính giờ làm việc theo năm, thời gian làm việc linh hoạt và đến làm theo yêu cầu, đang tạo ra những cơ hội và thách thức mới.