Tiền công và Phúc lợi

Tài liệu dự án | Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Tiền công là một khía cạnh quan trọng của chất lượng công việc và là một cấu phần chính của thu nhập hộ gia đình. Do đó, Tuyên bố của ILO năm 2008 về Công lý Xã hội cho Quá trình toàn cầu hóa công bằng đã kêu gọi xây dựng các chính sách liên quan đến tiền công và thu nhập, giờ làm việc và các điều kiện làm việc, để đảm bảo chia sẻ thành quả cho tất cả mọi người và mức lương đủ sống tối thiểu cho người lao động cũng như sự cần thiết phải có những bảo vệ này.”

Tuyên bố DNĐQG của ILO  yêu cầu doanh nghiệp đa quốc gia đang hoạt động tại các nước đang phát triển cung cấp tiền công, phúc lợi và điều kiện làm việc tốt nhất có thể, trong khuôn khổ chính sách của chính phủ. Tiền công, phúc lợi và điều kiện làm việc này có liên quan đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp nhưng ít nhất nên đủ để đáp ứng nhu cầu tối thiểu của công nhân và gia định họ trong phạm vi giờ làm việc theo luật quốc gia quy định. Ngoài ra Tuyên bố DNĐQG nhấn mạnh vai trò quan trọng của thương lượng tập thể trong việc quyết định các điều kiện tuyển dụng. Khi một công ty cũng cấp cho người lao động các tiện nghi cơ bản như nhà ở, chăm sóc y tế hoặc thức ăn như một phần của tiền công, thì đó là một tiêu chuẩn tốt.

Các tiêu chuẩn của ILO về tiền công là công cụ để xử lý các vấn đề liên quan tới tiền công bằng cách chi trả tiền công thường xuyên, cố định mức lương tối thiểu, thúc đẩy việc trả lương công bằng cho những công việc mang lại giá trị tương đương và thanh toán tiền công chưa được trả trong trường hợp người sử dụng lao động phá sản.