An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

Tài liệu dự án | Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Mỗi ngày, có 6.300 người chết vì tai nạn lao động hoặc các bệnh nghề nghiệp – mỗi năm có hơn 2.3 triệu người chết, 317 triệu tai nạn xảy ra khi đang làm việc; nhiều trường hợp người lao động buộc phải nghỉ việc dài hạn. Chi phí con người tính theo ngày của những tai họa này là vô kể và tổn thất kinh tế của những thông lệ kém về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ước tính là 4% Tổng Sản phẩm Quốc nội toàn cầu mỗi năm.

Có rất nhiều tai nạn này có thể tránh được thông qua những thực hành tốt về phòng ngừa, kiểm tra và báo cáo. ILO đã thông qua hơn 40 tiêu chuẩn liên quan cụ thể tới an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSH), cũng như hơn 40 Bộ Quy tắc Thực hành. Các doanh nghiệp cần áp dụng các nguyên tắc được quy định trong các tiêu chuẩn và Quy tắc thực hành này ở phạm vi lớn nhất có thể.

Người lao động, dù trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình, đều đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các thực hành an toàn nơi làm việc được thực hiện và điều quan trọng là người lao động với ban quản lý cần hợp tác với nhau. Người lao động và đại diện của họ cần được thông tin đầy đủ về các biện pháp an toàn và được tập huấn phù hợp.

Tuyên bố DNĐQG của ILO kêu gọi các chính phủ bảo đảm rằng các doanh nghiệp đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước quy định đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn và sức khoẻ cho nhân viên của mình. Các doanh nghiệp đa quốc gia cần duy trì các tiêu chuẩn an toàn và sức khoẻ cao nhất, phù hợp với yêu cầu của quốc gia, lưu ý đến những kinh nghiệm liên quan trong toàn doanh nghiệp, bao gồm bất cứ hiểu biết nào về các mối nguy hại đặc biệt. Các doanh nghiệp nên thông tin về các thực hành OSH của mình cũng như thông báo cho những người có liên quan về bất kỳ mối nguy hại đặc biệt và các biện pháp bảo vệ liên quan đến sản phẩm và quy trình mới. Họ cũng nên đóng vai trò chủ đạo trong việc kiểm tra các nguyên nhân dẫn đến nguy cơ về an toàn và sức khoẻ công nghiệp và trong việc ứng dụng cải tiến mang lại trong toàn bộ doanh nghiệp.