Thúc đấy Việc làm

Tài liệu dự án | Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Chính phủ cần theo đuổi chính sách việc làm chủ động được thiết kế để xúc tiến việc làm đầy đủ, có năng suất và được tự do lựa chọn đối với cả nam lẫn nữ.

Các doanh nghiệp là nguồn lực cơ bản để phát triển kinh tế và tạo việc làm.

Tuyên bố DNĐQG khuyến khích các doanh nghiệp đa quốc gia:
  • Nỗ lực gia tăng các cơ hội và tiêu chuẩn việc làm, có tính đến các chính sách và mục tiêu việc làm của chính phủ;
  • Thường xuyên tham vấn các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức quốc gia của người sử dụng lao động và người lao động để đảm bảo kế hoạch việc làm của công ty phù hợp với chính sách phát triển xã hội của quốc gia;
  • Ưu tiên đến vấn đề việc làm, phát triển nghề nghiệp, thúc đẩy sự tiến bộ của người dân nước sở tại;
  • Sử dụng công nghệ để tạo ra việc làm, trực tiếp và gián tiếp,
  • Kết nối với doanh nghiệp địa phương bằng cách tìm nguồn hàng trong nước, thúc đẩy việc xử lý nguyên liệu thô trong nước và sản xuất các phụ tùng và thiết bị trong nước.
  • Tạo việc làm ổn định cho người lao động thông qua quy hoạch việc làm chủ động và thực hiện những nghĩa vụ mà công ty đã tự nguyện đàm phán về ổn định việc làm và an sinh xã hội. 
Cơ hội việc làm cho người trẻ là một lĩnh vực đặc biệt trong đó các công ty đóng một vai trò quan trọng vì nam nữ ở độ tuổi thanh niên (từ 18 tới 25 tuổi) có khả năng bị thất nghiệp cao hơn gấp hai tới ba lần so với người trưởng thành. Người khuyết tật thậm chí còn đối diện với nhiều khó khăn hơn trong việc tìm một việc làm bền vững.