Kinh doanh và Lao động Trẻ em

Tài liệu dự án | Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Lao động trẻ em là công việc gây nguy hại đến sự an toàn của trẻ và cản trở việc học tập, phát triển và sinh kế tương lai của trẻ. Hai Công ước ILO - Công ước 138 về Tuổi lao động tối thiểu Công ước 182 về các Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ nhất – là khuôn khổ để luật pháp quốc gia xác định một ranh giới rõ ràng giữa những điều có thể và không thể chấp nhận, trong đó có độ tuổi tối thiểu để làm việc hoặc được nhận vào làm việc. Độ tuổi tối thiểu này không được thấp hơn số tuổi hoàn thành việc học bắt buộc, và nói chung không dưới 15 tuổi.

Tuyên bố ILO năm 1998 về Nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc kêu gọi xóa bỏ lao động trẻ em một cách hiệu quả. Điều này có nghĩa là tất cả các nước thành viên ILO có nghĩa vụ bãi bỏ lao động trẻ em trên lãnh thổ của mình bất kể họ đã phê chuẩn các Công ước có liên quan hay không; và tất cả các công ty nên góp phần vào những nỗ lực này ở những quốc gia mà họ đang hoạt động cũng như trên toàn cầu để loại bỏ mọi hình thức lao động trẻ em.

Các nước đang phát triển có thể chọn áp dụng một giải pháp có tính chuyển tiếp là quy định tuổi tối thiểu là 14 và 12 cho “các công việc nhẹ”. Tuy nhiên, nhiều nước đang phát triển đã chọn áp dụng độ tuổi tối thiểu là 15 hoặc thậm chí 16, vì vậy điều quan trọng là phải rà soát lại quy định về độ tuổi tối thiểu trong luật pháp quốc gia để đảm bảo tuân thủ luật pháp.

Độ tuổi tối thiểu để làm công việc nguy hiểm là 18 ở mọi quốc gia. Công việc nguy hiểm được định nghĩa là những công việc có khả năng gây hại cho sức khỏe, an toàn hoặc tinh thần của trẻ do bản chất công việc hoặc điều kiện làm việc, và phải được luật pháp quốc gia quy định sau khi tham khảo ý kiến của người sử dụng lao động và công đoàn. Ngay cả những người trẻ đã đạt độ tuổi tối thiểu nói chung để được nhận vào làm việc nhưng chưa đủ 18 tuổi cũng không nên tham gia các công việc nguy hiểm. Lao động trẻ em nguy hiểm là một trong những “hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất” đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp ngay lập tức. Hơn 90% các nước thành viên ILO đã phê chuẩn Công ước 182 của ILO về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, vì thế điều quan trọng là phải hiểu biết quy định trong luật pháp quốc gia về “công việc nguy hiểm”.

Không phải mọi công việc của một người dưới 18 tuổi đều là lao động trẻ em. Nó phụ thuộc vào yếu tố tuổi, loại hình công việc và điều kiện làm việc. Không nên nhầm lẫn giữa lao động trẻ em và “việc làm của thanh thiếu niên”, vì kể từ độ tuổi lao động tối thiểu, những người trẻ có thể tham gia thực hiện các công việc bền vững, nhưng vẫn cần được bảo vệ khỏi những công việc nguy hiểm và các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Ngoài ra, một số quy định linh hoạt cũng được áp dụng với “công việc nhẹ”, khi trẻ đi học từ 13 (hoặc 12 tuổi, nếu độ tuổi tối thiểu được quy định là 14) tuổi trở lên có thể thực hiện nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép và giám sát.