Sự kiện

Tháng Mười Một 2019

 1. Diễn đàn Lao động – "Tương lai việc làm: Sự lựa chọn của Việt Nam"

  2019/11/27

 2. SCORE - Tập huấn cho các doanh nghiệp trong ngày may mặc và chế biến gỗ

  2019/11/27 - 2019/11/28

Tháng Mười 2019

 1. SCORE Việt Nam tiếp tục hỗ trợ mạng lưới tư vấn viên doanh nghiệp quốc gia

  2019/10/12 - 2019/10/13

  Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác của chương trình SCORE và Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phía Bắc trong việc thiết lập mạng lưới tư vấn viên doanh nghiệp quốc gia.

Tháng Chín 2019

 1. Tọa đàm báo chí về EVFTA, các công ước cơ bản của ILO và Bộ Luật Lao động sửa đổi

  2019/09/27 - 2019/09/28

 2. Đào tạo đào tạo quốc gia (tot) về bộ tài liệu “Hiểu biết về lao động trẻ em”

  2019/09/23 - 2019/09/26

 3. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc gia của dự án Hỗ trợ kỹ thuật giúp nâng cao năng lực quốc gia về phòng ngừa và giảm lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)

  2019/09/12 - 2019/09/13

 4. Xây dựng năng lực quốc gia trong phân tích dữ liệu và viết báo cáo về lao động trẻ em

  2019/09/10 - 2019/09/12

 5. Hội thảo hoạt động mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp tại miền Bắc và miền Nam

  2019/09/10

Tháng Tám 2019

 1. 100 năm ILO – Con đường đến Công bằng Xã hội: “Tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh của ILO hướng tới việc làm thỏa đáng cho mọi người”

  2019/08/27

 2. Cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 12

  2019/08/19

 3. Hội nghị tổng kết thí điểm thu thập dữ liệu chỉ số quan hệ lao động và tiền lương

  2019/08/09

 4. Hội thảo đối thoại chính sách về các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan, đặc biệt là liên quan đến lao động trẻ em trong con đường minh bạch chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  2019/08/06

Tháng Bảy 2019

 1. Tập huấn về kỹ năng tham gia phiên tòa cho các cán bộ tư vấn pháp luật và cán bộ là Hội thẩm nhân dân

  2019/07/18 - 2019/07/19

Tháng Sáu 2019

 1. Đối thoại bàn tròn trong ngành gỗ

  2019/06/27

 2. Hội thảo ba bên về chính sách trong ngành chế biến gỗ và thủy sản

  2019/06/27

 3. Chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2019

  2019/06/07

 4. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cách thức phòng ngừa và giải quyết quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn và phá sản

  2019/06/06 - 2019/06/07

Tháng Năm 2019

 1. Hội thảo quốc gia về lập kế hoạch chiến lược

  2019/05/24

 2. SCORE - Họp ủy ban tư vấn ba bên

  2019/05/23

 3. Hội thảo hoạch định chiến lược quốc gia nhằm xây dựng lộ trình đạt được Mục tiêu 8.7

  2019/05/09

  Để hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam xây dựng liên minh quốc gia 8.7, ILO đã tài trợ kinh phí cho Cục Trẻ em(DCA), Bộ LĐTB&XH để tổ chức hội thảo hoạch định chiến lược quốc gia.