Diễn đàn Ngành điện tử "Việc làm Thỏa đáng và Tương lai của Chuỗi cung ứng Điện tử tại Việt Nam"

Diễn đàn ba bên nhằm thảo luận những thách thức và cơ hội thúc đẩy Việc làm Thỏa đáng trong ngành sản xuất điện tử Việt Nam

© ILO
ILO phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức Diễn đàn ngành điện tử để thảo luận về những cơ hội và thách thức mà ngành công nghiệp quan trọng này phải đối mặt. Sự kiện có sự tham gia của đại diện của người lao động và người sử dụng lao động trong ngành, đại diện các bộ ngành và địa phương liên quan, các nhãn hàng và nhà sản xuất điện tử lớn cùng các bên liên quan quan trọng khác.
  • Thời gian: 8.00 - 16.00 Thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2022
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh
  • Hình thức họp: Trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến thông qua nền tảng Zoom
Diễn đàn ba bên của ngành điện tử được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc mở rộng đối thoại xã hội liên tục giữa các bên liên quan và trở thành một kênh hữu hình về hỗ trợ lẫn nhau nhằm thúc đẩy đối thoại xã hội và các nỗ lực cải thiện năng suất trong lĩnh vực này để thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử toàn diện, bền vững và linh hoạt ở Việt Nam.

Các đối tác ba bên, các bên liên quan trong chuỗi cung ứng ngành điện tử, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện người lao động trong ngành được khuyến khích tham gia Diễn đàn. Vui lòng đăng ký tại đây hoặc qua email anhd@ilo.org, hạn chót Thứ hai ngày 11/7/2022.