Cuộc họp triển khai Chương trình Tư vấn dành cho doanh nghiệp điện tử

Cuộc họp tư vấn đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình tư vấn doanh nghiệp “Vì ngành điện tử Việt Nam vững bền và mạnh mẽ”

© ILO
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhằm tăng cường tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam, ILO và VCCI tiếp tục phối hợp tổ chức Cuộc họp triển khai Chương trình Tư vấn dành cho doanh nghiệp điện tử.
  • Thời gian: 8:00 – 13:30 thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022 (bao gồm ăn trưa)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Chi phí tham dự: Hoạt động miễn phí trong khuôn khổ Chương trình Tư vấn doanh nghiệp ILO/VCCI
  • Hình thức: trực tiếp tại Hà Nội.
  • Diễn giả dự kiến: Lãnh đạo VCCI và Chương trình Better Work Việt Nam.
Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý lĩnh vực nhân sự, phát triển bền vững và đại diện người lao động trong doanh nghiệp sản xuất điện tử được khuyến khích tham gia.