Hội thảo về khoảng trống dữ liệu Thống kê di cư lao động quốc tế

Ngày 23 /3/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và UN Women tổ chức Hội thảo về khoảng trống dữ liệu Thống kê di cư lao động quốc tế.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến. Hội thảo có sự góp mặt của ông Nguyễn Hoàng Hà, Cán bộ Chương trình của ILO Việt Nam, bà Phạm Thị Lan, Điều phối viên Quốc gia Dự án Safe and Fair tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan chính phủ; các đơn vị thuộc TCTK, 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố, các tổ chức quốc tế, và một số đơn vị truyền thông.

Phụ nữ di cư lao động là một thành phần quan trọng có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở cả Việt Nam cũng như nơi họ đến làm việc. Tuy nhiên, song song với đó họ cũng phải đối mặt mới nhiều thách thức và rào cản hơn nam giới xuất phát từ nhiều lí do khác nhau dẫn đến nguy cơ chịu nhiều hình thức phân biệt đối xử và bạo lực cùng một lúc.

Dự án Safe and Fair (Di cư An toàn và Bình đẳng) là chương trình của ILO và UNWOMEN, hướng tới thúc đẩy thu thập, quản lý và báo cáo dữ liệu di cư lao động phân tách theo giới tính và nhấn mạnh các vấn đề về giới hơn trong số liệu thống kê về di cư lao động. Việc tăng cường cơ sở dữ liệu sẽ phục vụ công tác hoạch định chính sách và xây dựng các can thiệp kịp thời, giúp người di cư, đặc biệt là phụ nữ tối đa hóa được lợi ích từ việc di cư lao động của mình cũng như giảm thiểu các nguy cơ bị bạo lực và bóc lột có thể xảy ra.