Khoá học Hướng dẫn thực hành Kaizen tại doanh nghiệp

© ILO/Aaron Santos
Kaizen là một thuật ngữ trong tiếng Nhật có nghĩa là “cải tiến liên tục”. Tại nhiều doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam, Kaizen đã mang lại các thay đổi tích cực về năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giảm chi phí hoạt động.

Từ kinh nghiệm đào tạo và tư vấn triển khai Kaizen từ năm 2011, dự án SCORE đã phát triển khóa đào tạo trực tuyến này để hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng thành công Kaizen.

Giới thiệu khoá học


Kaizen – cải tiến liên tục là một trong những nền tảng quan trọng cho thành công của các doanh nghiệp trong dự án SCORE. Hãy cùng theo dõi những thay đổi tích cực về năng suất, chất lượng và điều kiện làm việc tại Công ty Lâm Việt khi áp dụng phương pháp Kaizen.

Hiểu về Kaizen và lĩnh vực áp dụng tại doanh nghiệp


Video giới thiệu thông tin nền tảng về Kaizen bao gồm Kaizen là gì, tại sao lại cần áp dụng, Kaizen có thể áp dụng tại đâu, cho những phòng ban hay công việc nào.

Kinh nghiệm áp dụng Kaizen tại Công ty Gỗ Minh Dương


Minh Dương là một trong những công ty có phong trào cải tiến mạnh mẽ nhất trong chương trình đào tạo SCORE. Hãy cùng theo dõi công ty Minh Dương chia sẻ một số kinh nghiệm về cải tiến.

Gợi ý áp dụng Kaizen tại doanh nghiệp


Video cung cấp một số gợi ý về hướng triển khai Kaizen tại doanh nghiệp bao gồm cải tiến các quá trình, hoạt động và các thao tác làm việc hay sản xuất.

Kinh nghiệm áp dụng Kaizen tại Công ty Bảo Bảo


Khi tham gia chương trình Đào tạo SCORE, công ty Bảo Bảo đã có nhiều thành công trong quá trình triển khai cải tiến. Các cải tiến không chỉ giúp công ty tăng năng suất mà còn giúp công nhân làm việc an toàn hơn, thoải mái hơn. Hãy cùng tìm hiểu các cải tiến tại công ty Bảo Bảo.

Kinh nghiệm áp dụng Kaizen tại Công ty Polytech HCM


Đối với công nhân thì việc bắt đầu Kaizen từ những việc nhỏ, đơn giản có vai trò rất quan trọng. Chúng ta hãy cùng xem qua chia sẻ kinh nghiệm từ công ty Polytech.

Nền tảng để áp dụng Kaizen thành công


Những thành công của doanh nghiệp trong chương trình SCORE đều có hai nền tảng quan trọng, đó là nhận thức và hiểu biết của công nhân về Kaizen và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp để xây dựng văn hóa cải tiến liên tục.

Làm thế nào để người lao động cùng thực hiện Kaizen


Video này đề xuất cách huy động nhân viên trong doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện Kaizen.

Nguyên tắc cơ bản để áp dụng Kaizen tại doanh nghiệp


Video thảo luận các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng và áp dụng Kaizen tại doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện Kaizen tại doanh nghiệp


Quy trình thực hiện Kaizen tại doanh nghiệp gồm 8 bước theo chu trình PDCA bao gồm hoạch định, thực hiện, kiểm tra và hành động.


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ

Ông Phùng Đức Hoàng
Điều phối viên dự án
Email: duchoang@ilo.org