Hội thảo Kỹ thuật "Thực hiện Trách nhiệm Xã hội tại doanh nghiệp - vai trò và sự tham gia của người lao động” dành cho các nhà hoạch định chính sách

Đại diện các Sở lao động Thương binh Xã hội, Liên đoàn lao động và Liên minh các Hợp tác xã tại 10 tỉnh và thành phố thuộc khu vực duyên hải Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long, cùng đại diện các hiệp hội chế biến thủy sản và gỗ, đại diện Bộ phận Thương mại và Kinh tế của Phái đoàn đại diện Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam sẽ tham dự 02 ngày hội thảo dự kiến diễn ra từ 13-14 tháng Hai 2020 tại thành phố Cần Thơ. Chủ đề thảo luận sẽ bao gồm vai trò của người lao động trong quá trình thực hiện CSR và làm thế nào để họ tham gia có hiệu quả vào quá trình này. Hội thảo được ILO và VGCL phối hợp tổ chức trong khuôn khổ dự án Các chuỗi cung ứng có trách nhiệm tại châu Á (RSCA) còn có tác dụng vận động tới quá trình phê chuẩn Hiệp định EVFTA của Nghị viện Liên minh Châu Âu và của Quốc hội Việt Nam diễn ra trong năm nay.

Ngoài việc các doanh nghiệp chủ động thực hiện các giá trị đầy đủ về Trách nhiệm Xã hội của doanh nghiệp (CSR), sự tham gia và vai trò của người lao động trong việc áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế qua lăng kính của CSR cũng là điều quan trọng và cần thiết. Điều này có nghĩa quá trình thực hiện chương trình CSR của ILO ở cấp độ doanh nghiệp cần chú trọng tới vai trò và sự tham gia của người lao động, tới đối thoại giữa người lao động và chủ sử dụng lao động và khả năng tiếp cận biện pháp khắc phục và vai trò của cơ chế tiếp nhận khiếu nại phi tố tụng - vốn là những yếu tố cấu thành chủ yếu của quan hệ lao động hiệu quả - một trong các khía cạnh quan trọng của nội dung về CSR của ILO và là chủ đề thảo luận của hội thảo "Việc thực hiện CSR tại doanh nghiệp - vai trò và sự tham gia của người lao động" dự kiến diễn ra từ 13-14 tháng 2 tại Cần Thơ.

Tại hội thảo, người tham dự sẽ có cơ hội nắm bắt thông tin liên quan tới những yêu cầu về CSR của người mua hàng từ EU và thực trạng của quá trình thực hiện CSR trong các chuỗi cung ứng đồ gỗ và thủy sản, được chia sẻ những thực hành tốt từ một số công ty trong nước và sự thành công của Thỏa ước Lao động Tập thể Đa doanh nghiệp (MECBA) từ dự án Khuôn khổ Quan hệ Lao động mới (NIRF).