SCORE Việt Nam tiếp tục hỗ trợ mạng lưới tư vấn viên doanh nghiệp quốc gia

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác của chương trình SCORE và Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phía Bắc trong việc thiết lập mạng lưới tư vấn viên doanh nghiệp quốc gia.

SCORE Việt Nam sẽ hỗ trợ SME TAC đào tạo tổng cộng 90 tư vấn viên doanh nghiệp.
Vào ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2019, chương trình SCORE thuộc ILO đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (SME TAC) tổ chức khóa đào tạo thứ hai cho 30 tư vấn viên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.

Trong khóa đào tạo tư vấn viên này, SCORE Việt Nam đã giới thiệu các phương pháp giúp huy động sự tham gia của người lao động và mối liên hệ giữa điều kiện làm việc tốt và năng suất cao. Những ví dụ thực tế về quy trình tư vấn doanh nghiệp và câu chuyện thành công ở các nước đã triển khai hoạt động của chương trình SCORE và ở Việt Nam cũng được chia sẻ và thảo luận trong hai ngày đào tạo này.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác của SCORE và SME TAC trong việc thiết lập mạng lưới tư vấn viên doanh nghiệp quốc gia theo Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày ngày 29 tháng 3 năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với chuyên môn đã được công nhận về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 15 quốc gia, trong đó có Việt Nam, chương trình SCORE đang hỗ trợ SME TAC nâng cao năng lực cho các tư vấn viên doanh nghiệp tiềm năng, xây dựng quy trình đào tạo và thiết lập các tiêu chuẩn đối với tư vấn viên trong mạng lưới tư vấn viên doanh nghiệp quốc gia thông qua một hệ thống đánh giá chất lượng.

Tới hết năm 2019, SCORE Việt Nam sẽ hỗ trợ SME TAC đào tạo tổng cộng 90 tư vấn viên doanh nghiệp, trong đó 50% là tư vấn viên nữ. Cũng trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác này, một hội thảo tham vấn nhằm thu thập đầu vào kỹ thuật cho “Bộ tiêu chuẩn đối với tư vấn viên trong mạng lưới tư vấn viên doanh nghiệp quốc gia” đã được tổ chức vào tháng 5 năm 2019.

“Những kinh nghiệm đào tạo thực tế của chương trình SCORE rất hữu ích đối với các tư vấn viên của chúng tôi. Họ rất hài lòng về nội dung các khóa đào tạo tư vấn viên do SCORE hỗ trợ thực hiện. Mạng lưới tư vấn viên doanh nghiệp quốc gia này sẽ trở thành phương tiện chính giúp chúng tôi hỗ trợ hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp hơn. Trong năm 2020, chúng tôi sẽ tích hợp thêm nhiều nội dung đào tạo SCORE vào các chương trình đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của mình," ông Lê Văn Khương, Giám đốc SME TAC cho biết.

Chương trình SCORE bắt đầu triển khai hoạt động tại Việt Nam vào năm 2011 và tập trung vào ngành công nghiệp chế biến gỗ. Tới nay SCORE đã hỗ trợ các hiệp hội ngành nghề chuyên môn cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn cho 170 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 75.000 người lao động. “Thông qua việc hỗ trợ các đối tác tại Việt Nam như SME TAC tích hợp một số hợp phần đào tạo SCORE vào hoạt động của họ, chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự phát triển của một mạng lưới tư vấn viên doanh nghiệp có chất lượng cao và đồng thời, duy trì những thành tựu mà SCORE đã đạt được tại Việt Nam,” ông Stephan Ulrich, Quản lý khu vực của chương trình SCORE phát biểu.