Cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 12

Diễn đàn lao động di cư ASEAN hàng năm (AFML) là cơ hội để các chính phủ, các tổ chức người lao động và sử dụng lao động, và các tổ chức xã hội chính trị dân sự xem xét, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng tốt về các vấn đề chính mà lao động di cư ở Đông Nam Á đang phải đối mặt, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để thúc đẩy việc thực hiện các nguyên tắc của Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và thúc đẩy Quyền của lao động di cư.

Hội thảo lần này nhằm đánh giá quá trình thực hiện các khuyến nghị của AFML lần thứ 11 và soạn thảo khuyến khị cho AMFL lần thứ 12 sẽ được tổ chức vào ngày 19/8 tại Hà Nội.

Tại sự kiện sẽ có sự tham dự của đại diện tới từ:
  • Các bộ nghành chính phủ phụ trách về lĩnh vực lao động di cư
  • Tổ chức của người sử dụng lao động bao gồm các thành viên của Liên đoàn giới chủ ASEAN
  • Tổ chức của người lao động bao gồm các thành viên của Hội đồng Công đoàn ASEAN
  • Các tổ chức xã hội chính trị dân sự, bao gồm Nhóm công tác ASEAN về lao động di cư
  • Các tổ chức quốc tế bao gồm ILO, IOM và UN Women
  • Các tổ chức liên quan khác