Hội thảo đối thoại chính sách về các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan, đặc biệt là liên quan đến lao động trẻ em trong con đường minh bạch chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Việc hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu và tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP và EVFTA đòi hỏi nước Việt Nam phải tăng cường năng lực tuân thủ các cam kết lao động quốc tế, đặc biệt là các tiêu chuẩn lao động cơ bản.

Hội thảo đối thoại chính sách về các cam kết lao động quốc tế liên quan đến lao động trẻ em - con đường dẫn đến sự minh bạch của chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo đối thoại chính sách thứ hai này với sự tham gia của các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp kinh doanh có liên quan sẽ được tổ chức với sự hợp tác giữa Phòng Hợp tác Quốc tế MOLISA và dự án ILO-ENHANCE.

Mục tiêu

  • Tăng cường và nâng cao nhận thức trong hội thảo về các cam kết lao động quốc tế liên quan đến lao động trẻ em - về mối liên hệ của nó với con đường minh bạch chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập quốc tế
  • Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm và các mô hình / thực tiễn tốt trong phòng ngừa và bảo vệ lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng,
  • Thu thập đầu vào / khuyến nghị để phát triển các mô hình về doanh nghiệp lao động trẻ em tự do.

Thành viên tham gia

Khoảng 100 người tham gia sẽ tham dự hội thảo, từ:
  • Đại diện từ các Bộ ngành liên quan, VCCI, VGCL, VCA, các tỉnh địa phương ở miền trung và miền nam Việt Nam (bao gồm các tỉnh / thành phố dự án), hiệp hội kinh doanh (may mặc, giày dép, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, thủ công, sứ, điện tử, vv .); cộng đồng doanh nghiệp.
  • Đại biểu từ các tổ chức quốc tế: ILO, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Anh, EU, UNICEF, UNIDO, IOM, tổ chức phi chính phủ quốc tế và một số đối tác quan tâm
  • Khách mời từ ILO, Philippine, Việt Nam, v.v.