100 năm ILO – Con đường đến Công bằng Xã hội: “Tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh của ILO hướng tới việc làm thỏa đáng cho mọi người”

Năm 2019 kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, Văn phòng ILO tại Việt Nam và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đại diện cho đối tác ba bên của ILO, trong đó đồng thời bao gồm tổ chức của người người lao động và người sử dụng lao động) sẽ tổ chức lễ kỷ niệm cấp cao với mục đích:
  • Giúp người dân Việt Nam cũng như các đối tác ba bên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sứ mệnh ILO đóng góp cho hòa bình quốc tế và việc làm thỏa đáng trên thế giới và ở Việt Nam;
  • Chia sẻ nơi tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của các nhà sáng lập ILO gặp gỡ, bằng cách nhìn lại lịch sử và các thành tựu về phát triển chính sách lao động và xã hội của ILO và Việt Nam;
  • Tăng cường quan hệ đối tác và tái khẳng định cam kết ba bên về việc làm thoả đáng cho mọi người trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế bằng cách điểm lại các thành tựu quan trọng, xác định những thách thức chính của thị trường lao động, cũng như nêu ra những nỗ lực chung hướng tới việc làm thoả đáng.
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chính sách của ILO, bà Deborah Greenfield, dự kiến sẽ tham gia sự kiện.