Tập huấn về khung khổ giám sát Mục tiêu Phát triển Bền vững, các chỉ số của thị trường lao động và khái niệm

Thuộc khuôn khổ Dự án Tăng cường việc thực hiện các mục tiêu SDG liên quan đến việc làm tử tế trong Kế hoạch Hành động Quốc gia nhằm thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự 2030 tại Việt Nam, ILO tổ chức một hội thảo tập huấn dành cho VCCI và VGCL về khung giám sát SDG và các chỉ số và khái niệm thị trường lao động liên quan.

Các thành viên tham dự: 20 cán bộ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và 20 quan chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ được mời tham gia khóa đào tạo.

Kết quả đề ra: Kiến thức thu về sau khóa đào tạo này được hy vọng sẽ giúp VCCI và VGCL hiểu rõ thêm những khái niệm và định nghĩa cơ bản về các chỉ số liên quan đến lao động và việc làm. Sau khóa tập huấn, các bên sẽ có thể tận dụng kiến thức để đưa ra phản hồi về việc thực hiện SDG tại Việt Nam cũng như khai thác công cụ dữ liệu có sẵn phục vụ cho công việc hiện tại.